Skip to main content

Full text of "Union Government, Weekly, 2014-11-15, Part I-Section 1, Ref. 321GI/2014"

See other formats


#3^(137?)-04/0007/2003—05 


REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05 

<z of ^3ndia. 


I kl lf^=h/WEEKLY 


TTlf^FR H'ohTRrrd 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


TT. 46] M ^lfH<=IK, W3R 15—21, 2014 (<=hlRf<=h 24, 1936) 

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15—NOVEMBER 21, 2014 (KARTIKA 24, 1936) 


W\ if f*FT W RH^TT t t^UFT^T % ^ 3FFT RFFFT ^ 3 RUT ^fT RT^ 

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation) 


fqq<H-R£Rl' 


''^3 71. 

RRT I—7RRR1—(78JT R4 sSl^chO RRR 7RR47 R) 

afk ii ^rtrrtr -gra wft ^fr 
Rf MkRR fw4, fRlRRRf, 3TTcT?ff rfSTT 

(HRcR)’ 4 TRRpRR . 1233 

RRT i—R^rrs-- 2 — (H^llcrW RTt siU<M) RRR 7RR7R Rl 
HsIMAfl afk '35RRR ^RIRIRTR gRI RfTTt r 4 
Rf TRRTTTt 3TT^ + |Ra|T r 4 fRTjflRTRp 

4<1HPd4T, sjfg'Mf STTpR ^ TRRdR 4 


3TfsRJRRnt. 993 

RTR I—3^R-3—T^T RRTeRT £RT Ri4 RR 7TRRRf 
afR 3 rttMrri arr^Rff 4r 7RRR 4 

37fsR|RRT4. 1 

RRT 1—71^-4—7871 RRTRTR RRT Rif) Rlt t \$ TRRTTTt 

arTwrfRff rt) Ph^Rm^T, idlHPdRT, 

■§f|qf 3Trfg RT RRR4 4 3#RJwt. 2017 

RRT 11—71^-1—3744344, 3T«2TT^?T 3fR fRfR44. * 


RTR II—TsPRJ- 1RT—3TpR Pd 4 hT, 3T«TT4Rft' 3f)T MW 

RTf flFRt RT4T 4 RTfRRTTT RTS.. 

RRT II—'7R7R-2—'fR^RRT RRT fR^RRTT 47 RRT TlfRfRRf 

fsfRT rfSTT R.HId. . 

RRT 11—7^-3—34 (i)—RRR 77TR4T c£ Hdlddi (TSJT 

RRTRTR r4 74t§RTT) 3rk R^Yr 
mpRRRRT (7TR RTlfRR R7 44TT77RT R?I 
#SRR) gRI RRt fRRT RTi 7TRTFR TTTfRfRRT 
fR44 (fRR4 7TRTFR TRRR Rl 37T^I 3pR 

34fRpRRT 37Tfg 4) RnfRRT t). 

RRT II—'7^-3—'34 TROR (ii)—RRR 7TTRTR 4T 44M4)' 
(T8TT RRTRTR RR #4RIT) 3f)R RRRTR 

_ RlfeRnTf (7TR RTTfRR R( WRFft r4 

*3p=bS 7TR 44 1[7 I 


WR. 

#^RR) £TTT RR) fRTTT Rli 7RfRfRR7 

37l4?T 3ft7 aipRJRRiri. * 

RRT II—'7^-3—34 7R4^ (iii)—'TTTRcT 7RR47 ^ RRPRRt 
(fRR4 7^fT TTRIRIR 4t TmfRR t) ^R 
RlfRRRRt (RR ?nfR3 ^ M^IRIHl R?[ 

■^iirr) gRiRR) Irui; rq; rftpr ttHrIrri 

iRR4i 3ft7 RprfqRl 3Tt44t (fR44 RRTTR 
7R3R RTt 34fRfRRT 4) ^llPHcH t) ^ f^Rt 
WfR'ljd 4T3 (44 Midi R4 #5RR 4t RRR 
^ 7J5T4R ^ 71^ 3 7H 74TTS 4 4 RRTlftm 

t4 t). * 

RRI II—71^-4—7^T TTRIRTR ^RT RRt 1%rq; TUT RtfRfRRT 

Id'dH 37T47I. * 

RTR HI—7sTffR-l—33R -RTRTRfRY, fRRRRI 37h 

4r qtIri 4ri sttrIr, 

fRRIR 3lt7 RRR 7RR7T7 4 R7=R75 
341 37R4RR RTTRRTRf gRI RRt 4) Tjf 

3TfR7pRT4. 1369 

RRT III—TsTRI-2—4fe RRRRIR gRT RT7) r 4 Rf Hd-dl 3)4 

■feRRRt 4 7RR4 rR 3#RJRRl4 3fa 4lfel * 

RTR III—<a u s-3—4^ 3IR|Rdl r( 4TfRRR7 ^ 37RtR 


37RRI £RT RRt r4 R| 374RJR3T4. * 

RRT III—73^-4—-fsrfasr STfKRJRRTR 14 r 4 RtfRfRR? f4R4Rf 
gRI RRt r4 r| 3TfKRJR4l4, 3TT^RT, fRW4R 

3fl7 RlfeT wfRRf t. 7085 

RTR IV—47-RRRTRt 'SRfRRRT 3^7 47-7RRR7t Ph + mT 

gRI RT4 fRTq; RR 1RRT4R 3pR Rlfel. 1307 

RR V—3t 44) 3pR 1 %r) RtRl 4 RR 3pl7 TJT^ ^ 3RR7St 

R4 RRl4 RI77T HWi<=h. * 


1—321 GI/2014 


(1233) 
1234 


THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 15, 2014 (KARTIKA 24, 1936) 


[Part I—Sec. 1 


CONTENTS 


Page 

No. 

Part I —Section 1—Notifications relating to Non- 
Statutory Rules, Regulations, Orders and 
Resolutions issued by the Ministries of the 
Government of India (other than the 
Ministry of Defence) and by the Supreme 

Court. 1233 

Part I —Section 2 — Notifications regarding 
Appointments, Promotions, Leave etc. of 
Government Officers issued by the 
Ministries of the Government of India 


(other than the Ministry of Defence) and by 

the Supreme Court. 993 

Part I— Section 3—Notifications relating to resolutions 
and Non-Statutory Orders issued by the 

Ministry of Defence. 1 

Part I —Section 4—Notifications regarding 


Appointments, Promotions, Leave etc. of 


Government Officers issued by the Ministry 

of Defence. 2017 

Part II— Section 1—Acts, Ordinances and Regulations * 
Part II —Section 1A — Authoritative texts in Hindi 
language, of Acts, Ordinances and 

Regulations. * 

Part II —Section 2—Bills and Reports of the Select 

Committee on Bills. * 


Part II —Section 3— Sub-Section (i)—General 
Statutory Rules (including Orders, Bye¬ 
laws, etc. of general character) issued by the 
Ministry of the Government of India (other 
than the Ministry of Defence) and by the 
Central Authorities (other than the 

Administration of Union Territories). 

Part II —Section 3— Sub-Section (ii)—Statutory 
Orders and Notifications issued by the 
Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence) and 


Page 

No. 

by the Central Authorities (other than the 
Administration of Union Territories). * 

Part II —Section 3— Sub-Section (iii)—Authoritative 
texts in Hindi (other than such texts, 
published in Section 3 or Section 4 of the 
Gazette of India) of General Statutory Rules 
& Statutory Orders (including Bye-laws of 
a general character) issued by the 
Ministries of the Government of India 
(including the Ministry of Defence) and by 
Central Authorities (other than 
Administration of Union Territories). 

* 

Part II— Section 4—Statutory Rules and Orders 
issued by the Ministry of Defence. 

Part III —Section 1—Notifications issued by the High 
Courts, the Comptroller and Auditor 
General, Union Public Service Commission, 
the Indian Government Railways and by 
Attached and Subordinate Offices of the 
Government of India. 1369 

Part III —Section 2 — Notifications and Notices issued 
by the Patent Office, relating to Patents 
and Designs. * 

Part III —Section 3—Notifications issued by or under 

the authority of Chief Commissioners. * 

Part III —Section 4—Miscellaneous Notifications 
including Notifications, Orders, 
Advertisements and Notices issued by 
Statutory Bodies. .^g^ 

Part IV—Advertisements and Notices issued by Private 

Individuals and Private Bodies. ^397 

Part V—Supplement showing Statistics of Births and 

Deaths etc. both in English and Hindi. * 


* Folios not received. 


<J TPT I—73^ 1] 


■JTTOT qq 7M3q, 33*37 15, 2014 (qqfcfqi 24, 1936 ) 


1235 


[PART I—SECTION 1] 

[(^TT ^ &$*{) ^TRcT kkkR ^ 3^ ^kcfH ^\MMM IRT *Tkt ^ 

kf Msrr km), fcfikkkf, 3TT^?Tf cTSIT ft kkfsm 3#r^'HTH] 

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and 
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court] 


7l^d4fa dR)4ld3 
qf “feFcft, ftdicb 15 3WFfT 2014 

k233T 73-^31/2014- TTCkrk 3tf?T 37HTtrRUT kRqTqk qqqf #T fkq kkqfkklq cilRd 33t "3T?TtqT qqq q^W 
qqk qq 31<HJ-l)ci<H 337k f :- 

1. 33^7^72861 qq'k3rc3qpF’3737T3iq 7133^ kkkq/44k qqrfkqq, TT^WTl (qTktqTTq) 

(377337 # q'fflkr dl'Tl-U: 25 akkf, 2014) 
25 3T5tcT, 2014 k317 3737T3Tq, chJ-qkl q>qf37 sk 3TTJT 3lk 3T?kk #T ?rrfkqT klk #T im k kiq 

OO f\ 

OUci+cIlRill skdldcik kqkkTTqqTqFTTFf I f3771^ k TJ3T “kq q^k fT qtfkq 3l1t}^Tftzfr qk qRFq 5FTPTT 3TI k317 
HdoT 4 k ^T§HIc|Mu) tUlsi£l k d+feki sk Odlctf qqkr kk k 4d)cil£ # 3lk ckkq 37 k f^Tf%f^RT3=ft TITikq T^Tiq 37 

OO <N O T O 

q^TFTTI 

o 

k317 JHJe-ci k 73k (k?37iqi 377 qq kcTc^ k^TT 3lk 3Ud+4lfcki # qtckqkr qq fks!2dl k dlddl 3Rk ^7 
TTf^qqqqf^qTlkqqi F7T 341?hI«H 4d)cil£ k aUd+qifcki qit dkTK #T 3TF7 k2Tq q7 k3TTk#T fkqf^?lqi7 f^TTI 

k317 JH4><r< k 3T3k Tnf^rat #T 7TW 31?% TUFTT qq 339^1 qqk ^7 3Ud+4lfcki qq kR5T f^TT 3lk 4^^ k §k 
aiid+qikk kTTkPTqFqqqi arft^rfr k7kk3k k aretr qqi qite 3iqr fkiTik TTqTaud+qicTi dc+id ttruftt 
3ra% k T^rk23k k 23! ki k kt3j3 3T3=3 t aiid+ciic? k aitntjtr 2-43i[kd ktofraifr 9jqf^m^r j)3tt jh^o-c^ 

3Mr^TTT^FT3r 3TT7I ^T3rif^T 31?3Tf^T 2931 ^ ^ ^TT, 31^ ?t§fR Tlfe # TOTF “^7 3lk 31?3Tf^T 37^T 

ttw ^■?'r sr?t ^i7 ^ arf^ranfr erc arrat ^r, aMraifr # afk and+dic? )^tti and+dic? #r 

?n^ 3Ti^r ^r dl+d^ alk wnfm" trt # 3wht ^t: ^ra" ^arn 3 tt^t tt d3fm" ai^TT 

armTTTW^I #3R71^gT57T3W^7T7f^^TWd^r i TF E n^TaraT W t ai§fR ^ TT ^ #T ^RnT ?TfR’^aTl7l 

o OO O o o 

#I3R w: ck^w<h £r arf^r 3RmT7m ^rttt aik aiTTTtrR^ ^?kr fk^n aik and+diR-Ml k 

^krTTTFldcil^ sjfplcild k^TTI 

^■?r^TTC^ 
7TWi?r #r 1%?>r arflkiifr 


7T753TT74 -^737/2014- Wdf?l cfl-ldlMu) ^Rff #T fkl7 kFkrk^TT cil^ddl "?M ^F" ^3T aiddlcid 

^krf:- 

1. 5048243W7T 3TRT dT^W 3T7rT ^TTR 3/1 sidlQild J|)4-!4I -ll^c-d 

(^TRITT # ITWcfT dl^l-a: 05 k)dJ-s(4, 2013) 

05 k)dJ-s(4, 2013 0300 ^3t 7I1T aild+cJlRill 3lk 7JTT Ml^^-dlkl <0P|chl #T TT^T 'kmi chl^cid’ k 3TTTT 3ftT 

^T?7fR k k^T qr k^TcT dldkch ^q- k <4^44^1 Tff^r '3T^c4 q? ^T31T qikr qq qraiTT fk^TTI ^TcT dlfpld aikcq 

fk3R #r qrfk7 qri%THTkr sqqrw pRkr qr 37raq 4ror f^rr aFm kTi draqr §ror ^tttt ^fr k kfe cakR 
kmckr ^17 Pi^4diq^+ 2 gk k Tit ^tqqr afk arc^r ttw w ?irq qr Vr teq 723 k ^ 7 , +Tdd qr 3 ^ ^ 2 -^) 4 + 
Ti%3 3 TaTraik ei<Hdi42 ^qranq^Hui ei<Hdi42 dr+id f%qar ^tti ^qm^qq 0500 qk tftt 3r 

37krq^r: diddi ^arn qnqidraqT §ror kr arnrfkRrr “rkv ckTcddd q^rPichd titfttt| aik t^t qr 3c4°-d cqR^ddd 237 k# 
qq^TF f%3=n, ?T3 # aM^kr k <fi 2 diq^+ aMr^rfr qq krkr ^ftr ksTTcqri 23 k kkf k # qf ^qkr 

1236 


dm dimmi, mm 15, 2014 (+rftf+ 24,1936) 


[WI—!F51 


dlpMI-Tl 3TdP dSRT d+ dppTI dilPWI-Tl P 3dP dTFRT, 3133 PPdT, 33 ?rfPd 3lk d^T Pr p3Td p pf?Td P ?Td +T ^3ToTT 
Pdd p ddT 3ftr d+ Pp?fr 3Uci+4lp 3fiT d+ dPR-dlPl £43314 dP dd pRdP £dTp 31141431 0Plpdt 3dRT Pd3 PT 
dfl 

did mm 3 rr +dR PP P 3TdTdrdd dT^m, PP ^ PPdd 'r^n 3ftr 3iid+4iip4l p d^- mpr ddd ?Td +t 

411331 +dP^3 3TdPrci|fPd3d dTaTTPriPc~+3 PT M44l£ dp #1 

o o o 

2. 4368146 PdTddT 31 °-4)d I 4ldHdlP, 5Pt 43lfp43 P 3TTd1d 1RU13 

(WRRPtRdTpl dlP-U: 22 iP<H44, 2013) 

22 Kldd-sK, 2013 Pt 3llci+4llp4l % 441^3> c h<o-l P iHid) sp c)ic(< cti<<^| pr fpd Pd t41d 3dl PT pRTp PT d^ 2fT| 
dTd+T 3RpdT dTdddTp 33) 3Rd 3lk +?PR P dddT3T PfP P d?T3d dR Pd P dd^T-IH Pdd dTTT 3+fT P PdcT 

O <S f\ f\ O 

f^TTiPTT2TT| 23 Rldd-sR, 2013 0655 ^ ^ 200 3TRY^ tff&n ^IdlcHlfl 3T| ^T^TWr^r 

ddP p ddl 3113+41^41 Pt 31l4l-3l£) RT Pi-id-1 d3R dP df I 3RT 3Ud+4lp 20 PT34 P, dTd mp P 41l£41Mut 
dPP p 3ik STR^fr cilPddd dim PT dldTF iPR PdT eRTdT Pd PdTI dTd 3d 3lk 3Uci+4lfc4l P Pd 4-44llPd, u%- 
47 3lk 3T37 Pld PP3 dfdl PcPdlP dP ddd ddT ppT Ipl dTddT 3TdpdT P dTFRT +T mPd dRp ^7 3Uci+4lip4l 97 
3dP IPT P JT?f[3T dw TT 7 t£R3 dMrqifr Pd^ MftuiididcldM rftdT 3Hd+4lcTl dTTJ Slk^mfr IPT ^ R^3 
dlddj) sRIdci |f I 

3TRT43 3Td=^Rn dldddl-Tl $ fd" rRF 311(3+41^^1 TT ^7 31ciP(r)l4| 3r+^d Md+d 3lk sjPdrdl +T 

dllq-M T^RTTI 

.3 jRfT-539962T7q' d^tiK 7T43T?r7Td=^, 8^t 4dlPdd +dli }PPd (d4U|lM4id) 

(RTR3R # TTW^T RTfRg-: 28 31+d44, 2013) 
28 31+444, 2013 # dd # d^dK 3T+T57 3Tdd 3lk +?dfR #T 4Klddl Pc=T ^ P?Td 3fld TT +dTd Tff^t 

<\ <S <\ «\ 

d+T 4d^d> lM?fr dl?d +T ^rjrd +T 7^ ^1 ddl§7d 0015 Sp dy?d 9T dR ?Rdt, 3TST t^d dTdT 3lk d%d dl^ 
dPiPd P mtr dm ^ PdmT #t mr Pr dMmtr # djf i dt^p Tmrd dm $ dd<M P di?d +t +r dPfr 
ddTpP +T 3TT^?7 f^dT 3lk 3TdddfRT Md+d #T did 3d ddTd 9T pTdT PdT 3p P 3d#T 3d +T dip dlldl4l-Tl #T q3Rd 
£fTpT3ik43dTT3dd=dpdTdTdTI 3dPr ddTdt +1 dTpfd +dP ^7 dt3R mTTd dm 3dft dTd dMr #T ddT dddfT 
djf i dt§frr did #r dm 3mrflm 43 d qpr #r 414-33 3mP ttr 7 m Pdmr dMdifr # dP%r 3d% Pr rt rtr+t dfrPt 
dIF P did d ddl d]f I dtdR ddTd dm $ 3TdP 3lPd dTd dd3 §Rp7dT P dd^ 1%^ 3lk dTdfRT 3dT # 3dR 
Wdd3ff +T dTdd l^dT I 

ds)3K dd3T?r dm +Pm +T dldd ddP ^7 3r+^3 PTdT, 3T3dd dp 3lk P’iddT^ PmT +T dftdd “fedT 3lk 
31ld+4lfc4l Pdd^+dPp7d4lm 4P3M “fedll 0 

O 

4. 3nfPr-72726dlf 3ldR dddTd Pl^, fdpPdP+P/1 5P ddlPldd‘fe’3RTd dfwd 

(M4d+K # RffiP dlfPR: 09 “fedddT, 2013) 

09 PdJ-44, 2013 +t 3ldR dddTd +t dPl+( #T dlddd PP P Pdd dlddd Pd PdTcP 4dfT-II P 3T7dfPd3 
?Rp P Pd pTdW (TJd) 35^ 3Hd+4lRdl #T ddd P dddT RFd I dll-341 <H #T pdd 3dP €td dip 3lk RdTpT 
dtPldlP P dPd P 3TT df I 3TdPT drfPddd dTSTT # f4d+d ddTF 1^7 IPdT PdR dddTd 3TdP dTpT fi4cH3K dIPm ^ 
did ?RpRdT P 43p PdTd P 3TTP # dTR dPl 3PPd3lfT P 3TdP dlPT +t 3ddT7dd3 dtPldlP +7p +T PP?7 “fedT 3lk P 

<\ O 

T7d3 4343R 3Hci+4lp P fPd dd 3lk ddP <H-3cTl+ P 3p dR PddT I 3l1Pd3Tfr 3dRT Pd dd pRdTdP +lP #T 

t\ •- f\ 

dPdTdTddd P 3Hci+4lp dP dd 3lk 21 Pd (fPPd dd) Pr dTd 31ddPt d^+t Pr d^T P dd3 4RdR 3Hci+4lp dTdd p 
ddT ddT 331-Tl dm P 5Rdt 3Tp PldTdTm Pi" ddddPl" 6^ I 

PoR dddTd P ?TdP 3lk PtdTdTm P did 4343R 3113+41^41 dP dddd ddP/d+dP P 31d+dPRT PcTcd, 
313Rd dd+d, dT^d 3lk PPdT +T dPdd Pdl I 

5. 3TltPT- 64002dd PdR 3lfPPd3+dR, PdTd PPPd/22p ddrfPdd IP TdPd dpT3dd 

(M44-+I4 Pt RdTpr dTfm: 13 -334-Tl, 2014) 
02 31+344, 2013 dP PdR 3lfPPd3 P3Rd dd +?PR P dtdR dTd P ddpPT ddP P dd3 ddTpRT 3Hci+4lp +t 

f\ «\ 

Pk-H +R fPddTR +Rp3 3TdfPpRT PcTrd 3lk SdlPddd dd P PPdT STddT +T m^ld IPmi ?d drfPd P dpdKJ P 
Pdd dPP PrP P ^dP dTd P d+T 3lk 3TTd+dTpr P pP+T 4|dTdT F’STT PrP ?d 3TddT P ddd 11 31+344, 2013 Pt did 
PRl4ddl4 Pmi 

<J TPT I—RTTO 1] 


TOR TO RRTO, RTOTO 15, 2014 (TOfftlT 24, 1936 ) 


1237 


13 TOTRft, 2014 ftt fttftR ft RTR ft 3Tld+cil£) ftft TTRSft TTRRT ft 3TTRR TO ftTO 3Tfi=P^T TOTR ft oTfft^T RT ftr 

f\ O 

TORIT tUldcTl fttl 1335 Rft TTOTTfr ft fttTTR 3Tld+4lfcfti ft RfatR RT ft 3TRTRR dHofl<dI-Tl ftt 3Tk fttRR fftft?RT TOM ftt 
TOM TO tftRTI fTT 3TTOTR ft TftftfttT ft Rftft RRlf I 3UdTOlfcifi ftt ftr tftRT 3Tk TO tftTTRT 3Tk TOM ftt lifidTO ft 
Rftl 3TTOTR 3TTOft ciltftddd TTTSTT ftt tftoTOf TORTF R TORT FR 3TRRR TTTFTT TRfttfftRT ftf?M ft RTft JIlftWI-Tr ft ftTR 
3 rTO" 3TTft TOT aftr TOT 3TTcTRTRTcft TO TTTORT TO f^TOT I TO ftSTO 3TMTOT^T ft RtftlRTfr TO TO TOFT ftt TOrf§T?T ftt I 
3TRft 3RT ftft RTftt RTft TOT ft jflftlsU-Tl ft sjlcMd ftt TO 3TTOTR fftTOT TOT 3Tk TOftr dcdftcb ft 3ft TO RUIR I TRR 
ftM arfftftF tort Rft to ftftt arMTOTl^rt ftr tot ft ft?T-R-fttFRRR ft toto arTftRTRTlftRt ft tot ft rfrtr |f i 

ftror arfik^ro tout ftftftt toto audTOifc-ul to tttort tort ft rIttr arroR tttftt, 3ttttrtor ftRRT to to?'m 

TO3cTOd ftdlcR RTRRTTO dkdR tftRTI 

6. 3TTfftt-65352TM ftTO RdftT tftF RTft ftRT ftTOT, ft[RRR ftftftdT/31 ft RdftftRR tft TRftR TT^TOTO 

(tottot ftt RRTft di-Ti^: 24 TOTRft, 201 4) 

ftTO rrtft tftft §tt€Y tom to TOfttr ft rrrtot tttrmr aftr ft 24 TOTRft, 2014 tot tom TOrft atk afrkTTftt ftt 
rm TOrft ft TOft ft fftR 18 ttr^ retort ft ttrrf 31 tr^ retort ft ftR tottto fti 

ftt 3TTOR ft artftrTTRRTftt ft aroftTM ftr rmrt srorf aftr trr fr £m to ftricR fftRT to 3ttor tor m 
TO?'M TO?r ^17 TOT TO TT 3TTTOfeT kk^Trfkkt ^ TOMT #T ailTOdlfcill #T %q^T #T TTOT TT TO#T TTTTf6RT 
'r^TOTI TOl^TOT TOR # RTTO R TOT TO 3o-gM MkRlf # 3lk 3TOT f^TO TT TOT 3TTTORT^T Mt TO RUl-UII 

and+cjiR-Ml ^ Rf^kkr ^ to to artnytr ji1^I4i-Ti ^Ti Tnf^Rit #r frnr mfr ttot to to aftr to#t tor tto^t # tom 
totor ?rr aiTOT ^r tor, ^r§frror to to’?'rt tort to RR 3tr^ to #r tosr tort to aiiTO4ift41 to 

Jllc^sjl^l #3ik^TkaHd+4lc? Mt §fTTO Rui-ui 1 

TO 3RTTTR #r 31TOR TOR ^ ^TOTOT aild+cJlRill #T ^trik TOR TO 3lk t TORT 3RFRR TOM TRTfcTR 
RcfrSTRR RM d+f^All 3TR dffe Rtl 3R#T TO 3TRk?TR # TOT TOR TOT aildTOlfcill TO TTTORT RRT 

fjRTTT RlRTR ^ R?TO-R-ckTRT TO ^(TO#T RTO RRTI 

#irt rrtto fr^r m€t aroro tttto, 'To tttor, 3rrrmr ^rrt aik to^r tt arot rtto aMrorntRT trtm 

3RRRT TO TO?'lR t%RT fRRT#T qftTOTORTTO 3R dTlRT T3T3TT aildTOlfcill TO TTTORT TORT ^ TTTOT TOI 

^ O 

7. 3TTfrfr-73277RTO #TR fk?TM fTT^ TTRR, TTORRTRT TlfTOTT/l 8^t RdTfpRTR ‘fe’ TRfRT TT^TORT 

(TOTTOT # dl^l-W: 24 TOTRfT, 2014) 

#RR^?TMfTT^TTRR01 RRTOT, 201 2 TT RTRM ^TORfT TOTT5T f I TO^ TOFTOTRT aTRTRRT <Add^ TRlPfR 

‘f%RT|l 

24 TOTRfT 201 4 Mt TOR TO TO3fR #T d^RT TOM TT 3TTRTOT^T #T RftRMT ^fT # TTRRT frTTOT TO TlTO ^?TM 

t\ O c\ c\ 

ttrr r^t tt arTTOifer tom tt arMroil^Rt TMT?fr #r frnr tor to ^rtto ‘fcRTi r^ tt aTTrorfer tom ?r to 

TOR RRRfr TO Tfr 2fr 3Tfr TTRR RF 3TTRR ^TOT TT aildTOlfcill # Rkt RlkWlfT #T ^RT f^R Rf I #TO ^?TM ^ TOfR 
TOk #T RTRTOT TTTTOT TO R^RR kRR 3lk TTRR RRTR TT3T RRT fTTTO TTfrlTOT f^TRTI 3RTtk RTTOR TTOfrfk ^RR # 3Tk 
3TTRTOTkRTf #T RTOT #T R§fr TTTrT TO TOT kRI 3TcRR R3fR TlRRITOt RtoflRTfr #T kRT 3TTOfT TOl^TOR RTSTT # ft Rid 
TORTf R TORT sTO 3TTRTOTftRt TO RTOTOTT ftRT 3Tk TOT 3TTR4TRT^T Rt frTRTRTftR TOT ftRT TO cjrk Rt 3TSTR TOT 

ftRTI RFRft aTTTTTOT^T TOcfT dM k TT25RT k 3 tRJrt k ftr §fT koR TTRR k 3TTTTRMR cfRRT TO kkRR ftRT 3Tk 
3TTRTOTftRt Mt TlTOI 3^1^ 3TftftTOT TftR TOTftft Mt TOTTRT 3ftT ft£?fr 3TTRTOTftRf ft RRft TTRF ft TJTRTT ftt 
RftrftRR TORT ft ftR 3Tft Rftfr TRR ft Rft k 3RTO RTft fk^TTR ftTRT I fR TTftTRT ft djtTTR ftTR ft?TM ft ?M ft FPTftT 

ftR to ftriro ftTO aftr arid+ciiftft ft tttr Tftft rrtr tto rrt arid+diftft ftr totot ftr tr 3r rt ftkftRTft TOft Trfr 

ftRTft RftTORTRTR TOTOT-R-ftRRT ft TTTR T3T3TT ftft?fT 3TTcftTRTftRf TO TTTORT ft RRT I 

ftror ft?TM ftft TTRR ft TOTOT-R-ftRRT ft TR3TT ftft?ft 3TTcftTRTftRf ftt RR ftRTft ft ftTTR RTOT, 3TTTTRMR 
TTTFTT, 3TRTORfRT ftTTTO RTRRT3TkftRRTRRTTORftRRftRTI 

8. fttftdftd: TOTT5T RfttTTOT TOTR (52423-ft) (RTTOTTORR) 

(TOTTOT ftt RRTft dl-TUd: 25 TOTRft, 2014) 

fttftdftR TOTTTO RfttTTOT TOTR (52423 ft) TOTRft 12 ftt RTTcftR ftfftlRT ftR frTRRR ft TTTfftR FR ftl 3Rftt 
RTR-ftffftR 3TTOTR (FftlftdTOT), fttRRftr 3TTOTR 3ltT TORTtftdT-111 ft RRlft 3TTOTR ft TOT ft 1ft TOd tftRT RRT'RTI 

1238 


did qqqrqqq, sotot 15, 2014 (=Kiftf=b 24 ,1936) 


[WI—!F51 


k OTT kk k qidOT ddk did k fkd q<H|«ft k dqd 94 =blikki k Sd qrT 25 ^44^1, 2014 qrT TOTS' 
k kdT ddT I 26 qddk qrT dddd 0530 qk +J-Mld<fid III k 3ddf?iqT ?T3TT 3dk kT dddT ikck iknfl qdjqk kT ddd 
tskdT qq 3TTtJT kldT kT kdT t\ Hikckd qOTTSI ddkdd qOTTI k qdlk 3T9vdI kT 3TOTfT (kkdd k 3OTT^T dkT 

qqikk aftr akk Pi44ui qkkqfkrdr qrT dr+in kdkd ikdr w kknr arTqmfkdfk qri PiiiHd qnk k fks qdqrkr 

qdld 3TTT3T ikdl dik dkT k qqTd qddTtks k qM?fr dlMdld qs ddT dT 3ik I? ddT qOT k ik kr fkl §fT ?d STROTT 
k 3Tq^fr cdfkddd diaTT qq tdOT dT43rT SdSd 3TTqTcTfkdfk k OTSOTT 3TTk ISTTI dd ddd dl 3dkk <H£4OT ikdT akk 
k dTkkd k HOTBOT kfdd qrT ddlk kr f^riTT TkdS k dkT |T 3lk 33=kk dlfaTd aTk dqr 13 44ikk krkdqfT M^qk 
k dr+ld 3TT^T kTS 3ik ?d dd? eOTTSdt kT dSdT qrT o-dHcOT qd kdTI Jo-gC1<A Idd 3Tf?d-?OTd qq k qqk dk tkdT 
qfkqr akk Pwkd kT fkdfk ark arTdTkr kdTkd fkkarTaff k qk k §fr ^otot OTt^r qfr ankd dsiqqk dw+i-Ti 3q^tr 
qrdfi 3dkk akk qfr ddkiqq>d akr rrqr k kkkd qn kdr kink krk tsk qOTmckd rrqr f^T-dK rt ddT, ?d qqqr 

TOTxfTMd|s41 qfTkkqTkTakkk3T?dddkTlT3TkkTkdTqdTqqPklcMU| fkdTI qk Sd chlfflq,! 3f qfe # ^ “f^T 
fTT TTOTT d^T TTOT c^TT 3OTOT q^fer OTTT OT qOTg c^fifd^d qOTTOT ddl-idd 3f 3Tq^T+^1dd # OTTSTT #T f^TT qdOT 
OTTfr TT^ 3ik TTRTT TT fd" aiiqidR^frl OT JH+I4dl f^OTTI 3dq3t 3TcT ^ 3Tq^ TOTT #T 3flOTT q^t OTJT^ 3dT£fTT 3TOT/OTT q^t 
Pi4^d qOT^^R^aTOTTTi 3T?%dtf^dq^^?rf^^ tnrq^tqfTdT#r3d%3OTqqRfOTq^OTsdfr 3dTarT3^rq^fe#r 

j o o o ^ 

^ fdOTFT 94 q^fisd dSRft qq 3frgd 3ik qdp^r # drarr df^rfldd d^T i 

plf^d^d qOTTST ddfeOT ^OTTT 3f Md|s41 #T qOTqitjfe-lll 3^ OTfT d3fR 3TOT #T dffdd IS f^T?dd 3lk 3OTTtrRUT 
dTRT qq qf^OTT “fedT 3lk qdpfr ^ 94 qdffdOT dSRTt qq 3fTOTT OTTT^ # ddfel qf^lSOT “fedT I 

9. prfqSdte qOTTOT qqfrd ottot (52360-^s) (dddddd) 

(OTROT # qdT3t dl-Tl 4d: 25 qddfr, 2014) 

o^fCpdn-id qOTTOT q^ftd dSOT (52360-^S) ^ 3TdFd, 2011 ^ dTfOTTOd f^OTdd ^ qq^dTT d^d ‘f%dT 
aik ^ddi #r ddd 3 ot£T “itcfr feii%qOT ansdr 3tk sst +j-qii<fid #r q-rnfr #r sq ^ Pwfqvi # dfi 

q<H|s 41 qrt ddOTd #r sts dd^r qfrard #r f^nr 25 qddfr, 2014 q^t 94 qqfeJt qq qqr sd q^r ^qd 
tots # £dT ddii erf^d^s qOTTsr qqlr?r firs ottot 5# +j-qii<fid ^ arq^fr qff^T ^ ^ 3 r ifidt qOTqTt^fe # 
wfr dTd ^ tjarr sT^ # ftqft qFd st 1 aumd+icH d?dr #r sis, ss cftdt +J-qii<fld #r arfirdid sen # arn 
stt ark 3d ddd #r #sot arqrdi sfk % Rk arkddOTqr sd aik dkf 3 qcdtr qkdqkdkf qrr q-§ni k 
fkdn fikfr skfeqOT arqrdi #r id k, 3 dkr qid tsfr qOTqitks qq dRT ?tot ot aik ss kwlkd d+nid qft 
q^did dkr kr qskr sf 3 tot k krk tsk qOTqkks k afk anr; qdpsfr k d+nid k ^qqq oti krkr kaq ark 
dkr fkinr ss ik arqrdi k is-fkidd ark kqqd k did, arkJqr k arkrqr fksfkkt qrt qqnk k 3t?d k 
arqk 13 qrfkkr kr kd qir dkakr iotot qi k dTk ddd aqd/kaq qrt q^nk k arqk qdid qir dkr nan arqrdi 
dqrdOT kr kidi qir krkfkr qnk 3kkd qn kdk qnk s^ f6d, qrq fk qOTqitks 4dok qrddT ot ist 
dTi krk tsk qOTqkks kr ark kk w dqrdOT qk kq^r k 3dk arkk did k kdk q^pk k fkimr 
diquid dqrdOT qrt kqr kdT ark qdp^ k dsn 94 qrrlkqff k fkdqri qk qrkfcd k siddkfkrr qrt qdT 
fkdii 3iddk1kdf k qks kr fk kik qq niddi qnk ddd arqrdi kr qsr^k k krksrd, fkrqrk §qq ark 
sot qkrk qq dT^d fkdi dT, fkdk dJ-qyi q^pk kr dian dfkfkrd |f 1 

kfkdks qrdki qqfrir kk dqrd k is kr?dd ark ardiddd drsd qq qkdd krdr rqq qdsskr k knk 
qrdutks k kdqri 3 tot dkr sf kr ark qdiskr k 94 qrkf dSFdt qrt qqnk ddd dqkd krksrd kdri 

o 0 

10. fkr qrdTSI sfk 3qTddTd (25850) 3SOT (qTddS) 

(MiidK kr qdTkr dikndi dTk, 2014 ) 

fkq qrdTii sfk 3qrtdTd (25850) 3 sot (qTdds) kkqksi ikid k f ark 26 dqqi 2012 k ktdd/ kkq 
kkiqksi dfks kr dqrk qi kdnr “rks dd f kr fkdikOT krfkdi k qdrfkd kk f 1 3°kU 3200 k arkrqr 
kt kr ^tfddi/yddi ikd 3irk kr fi 

01 dTk, 2014 qk 1140 qk rqq fkd qrdTii 3qrtdTd kdOT ardiard in€f dd kk% kr ark dr ik k, 

o o <s 

33=kk skrkr k qqr aqqrd kk?r qsd fkdr fkdk qrsr ddi dT fk qqr ankr wotot kkiqksi fkdqq f€k 
1105 qk dT, krr kq' k qTfkrr dk kisr dT ark 3dk kqk dk k drr dri fks qrdki 3qTtdTd k fkddTd 
kdfk qr q^q+i usd, qsn ark sott kdfkqqqr ddkdr qq qskd fkdTi 3dkk kk% qi arqk kkqksi qrT 
ruck fkdr ark qqdTkOT kdr kkqksi kr ktd ark qs ts k fkqqq qt 1 kkr k Ikdik kkrd k fkkrkd w 
fkrr ark qqlkddd drarT kr qqqrs d qnk w ss kkiqfksr qrr fkidr ktdk iki 3dkk 1 7600 qrs kr ssk dr 
qqkkdT kkr k qid ^fedraid kkiqksi lr ddk qrr kan ^kdranr qdrd qq ddd dsisn, ddTdd qk k 

■»TPT I—TOTTO 1] 


TOTTO TOT TFTTOTO, TOFTOr 15, 2014 (-K% 24, 1936 ) 


1239 


TOTOT F3TT TOFft %TO-gnft TOT dddd TOT 3lk STcT TOTI 3TT TOTOTO 31W FTO#' TOTT Tft ft 3lk gTO $kr ft ftftlTOFdT 
ftt idlTdl 3T?ftr!TTO ftfftTO TOTft TOT TOFf TOTO 1ft TOW kTTOTO ftt ftft Ftft ft fttTTTO ft TOTS 1ft .Ul£ TO TOFTOT 3lk grog 
3TgTTT TT<HI L d ft 3TTTOTI FTOTt 3Tgft!lTO ftg, gft ggTft TfgTOT alk gift ft TOW ^ftgTOTTOTOTO ftftftkgT ft MITOddl 
ftt IftkgTO TOTO ft TOW ft 3TTcfri TOT TOW 3lk aTTOTiTW gTOTTO ftt?TcT TOT TOgftTO TOTcT F^ grftft 3TTOft £ftlroftdT 
ftt ^tkdinrd Terror ft w kro-STTft ft sfw grow toto 1ft artkiro ?rfftro tot, groftft tof° rrkrlkgTO' tort f^ arrow 
ftftTOFgT gTOTTO 1ft ftftTOFgT rftt TOT T^HKI ddl-Md gft ft TOW F^ft TTTOft ft |1 3lk WTOT MITOddf TOT STOTT 
kWTI TOF 3TTOft fTO ft 3TTft?TTO ft TOTO ftt R-idT kFTTF ft T3TO^ ft ft| gft TOTO 1ft 3TTft?TTO ft gtTTTO ilftlroftdT 
ft ftww ft ft Rid 3TftWW ft 3WTOT ^ddl ft Wcftl TOTOTOTO 3TTO3TTO ‘ftRgRg'i ft atroftcT 3TTOftt TOTftTTOTTOft 
fttktTO TOTft F^ 3TTOft cflTdlTOi'l TOTft ft grftft ftw ft ft Ml-Uddl ftr WTO SWTft 3Tk TTTOFTO 3TRTTOTO ftt TOTTOW ftt 
afTOTOTOftW TOTO TOgTTO ftTOTI 

ftft TOTOTTOT gTOWTOTO ft ft ftw ft Migddl ftt TSTT TOTft TOTOTO aTTOTTOW TOW, FTO kRTOTO 3Tk 
3TTOTtTTTO J T gsi<H-ftt?TcT TOT TOg?tTO iftgi 

11. 3005411toto Rimini ftroro, ft totototo tftrftg/ 44ft ggrftw ft TFftro rofrow (TOwtroftro) 

(TOTTTOTT ftt TOTOTft dl-Tl'tsT: 25 3ftcT, 2014) 

25 after, 2014 tot krroTft ftroro gw ark TOsftr ft ?rferort ftft ft ftg ft uro arroftw tot ftroror fti 
ftror TOTO^g TOrgrrogrro ft tot^t ft tot ft ftmftr ftroro ft ftroft ark cftftro gr ft TOkgft totot ft arkTrokt ftr 
tow ftri fftroftr ftroro ft toRto tot ft TOgft ftt gft ft stto ftror ggftft groft arfUrokr ftt totstt ggrro ftr ftri 


TOTOTOTO 1800 TOft TOTO, 3TTftTOgftT gT^ft TOT ft TOft ft, gift TW TOTI TOW kgroft 3lk 

tototot ft totto Rmi^i Rtoto ft arfftTOkt tot totto ‘fftro grg'gtfti TOTroft fro g^ft gr ft gfti gift ftgk 3 nrogg 
dTdKicHd gl aridTOdiRgl ftt gr^r Rtoih^ ftr ftrftgr ft groror ft tot krrorft ftroro ft gft ftt totto fftron 
TO^gRcTT ark 1ft?TTO kgR fftgkro ftr ftftr TOTgro tot gg?kr TOrft gg groftl TOrlftcT TOgrro tot ft gnft ft fftg 
arfftrorfr ft arkr TOg toti ?to totottt g^r grgrro ft toWi ft TOgft ftf gft ft totto Iftrori 

ftrrk aridTOciic? ft wro giroft ?g krrorft ftroro tot artroktr fttlftrot groft ^g groTTO tot ftron totototototo 
grgTTO gTroro ftft ft gTggjg w ^aro arlf gw groftro ft aridTOcuft ftt tott Pititoi "grro groft ggft ftr ftrfft?T ftr 
ftri ^roft grr gtftt tottot ftr ftrftrgrft ft Iftrorfr Rroro Iftft Iftr afk gft ft ftrftr grroft ft gwcr ft tot afk gftr 

TOTTTO TOT gTO dls ftTOI 

krrorft ftroro ft arroft TOftw gg arroftr gro ft anft gnroR ggro^r g^r^ft, argror tow ^ roRgro £ft w 
kr:TgTft TOroftro TOgro tot rogftro Iftro ark aridTOciiPrgl ft grroft w Trgfgg gf^grro ftroi 

o 

12. 5352474ft TOftTrokkr ftr g^T^T ftror totot, 2/4ft ggrkw 1ft ftrro TTftrw 

(TOTTTOTT ftr TOTOTftr d I -Tl TsT. 10 TOft, 2014) 

09 TOft, 2014 ftt TOTOT TO?ftk ft TOTS ktft ft sjRgidKI TOgTT ft ggT3ft3TTft-22 TOT fftlTT TOTTO dTOft TOT 
TOgroro ftft ft totot TOftrogTftro ftro g^r ftror totot ftt rorgrro afrftr tot Rggr ogogftarTft tw ft towto ft ktft 
tot aridTOciilftgl ft gro ftTOftro grftro TOrft tot totstt rorft tot rorft toItot tout toti 

o o 

io roft 2014 ftt 0230 gft aridTOciiPrgl ft tow 3tttoto-tottotot ^3tt ark fttftrgTft i gift arTftrogTftr ftro 
tot, gro aridTOcuft ggftt gTro sroft ggr ft totto 3tt totti fttftrgTft ft'gkw TOtrorokkr siro ft aroftroTOft ftt arrow 
TOTftr TOTOfrft w 3ft ggrwn aroftroTOft ft fttft gw gft Pwt ark ftk ft arroft ftPWTT ftt groftr ark tot Iftro, 
TOftrogrokr ftr J ft TOwroftro arTrororoftt ft ftRror ft rogrrorg- ftt tototo Iftro, rog - toto aridftciifti ft ftkfr ggrkr w 
arroftr ftroftiTO urftt tot ftti gtftt ft ftrg ^TroTOift ?jro ftt gft ark TOftrorgTTkr ftro ft grg anrirocoftl ft ftgft tot gror 
ois Iftro ark gft roft ft groror ft Iftroi $tt ?rrgftkr g^r ft ftkiro TOftTOrgrftgr ftr arroft ^kwrr ftt ktro Iftro roi 
ftro itrttt rorft w kr aroftroroftt toft rrroft ft, arroftr gglftwr totstt ftr tftgrrogr tottof to rorft w ftk to^t- 
g^r tot rokgg ftft 1 w groftraft ft TOTroft w arTftrorolftftt ror ftftro gror ftt Iftrorr groftr giro roror ftt'rof i ftftro ft 
grot ft aridTOcnlftrol^ftt rolftftrro ror Iftro^Iftroft gft krrororo kar ft tott roft ft ftro Iftroi 

roftrogiftTO ftro toft^t ftroro roror ft groggrro rror ftr gFi^ft, argrog- row, fftkftg ?Rftrgrr tot rogftro Iftro ark 
aroftrorolftrot ft row ftwttot^ ft ftfnro gggrog ftgrgg tot rogrlro rorft arTrororolftrot ftt roftk toto ft roror ror Iftro i 

ro^rorogg 
TFgrokr ft fftftro rorft arkTroroft 

1240 


ffrei 47 U 3 TT 5 T, 15 , 2014 (=Klftf=b 24 , 1936 ) 


[WTI—1 


#RTT 75#of/2014—TRS## f#3#Te##T #TT 4,|ffi=bl # 3R# 3RTTtTRTrr 7TTeRT#r 47# # fcTR "#TT 
3#R/3TT# 3#eT" 4R# 47 3W<Hk<H 4R# f :- 

1. 3i i^#-56366# el I4d°}d 4#ei h)'°-i<h <1<A?T k)p, 

ft 4177# ##3# / 50# TdrfeRRT ft -8 #1-4 #77777 

2. 3TTf#-63075l77T 3#R ## W, 

2TTT### / 29# 4#TeRRT ft 7T#7e?T 

3. 3TTf#-63384# 3#R #RT # ei #1, 

4# 4dTfeT73T # }l#<Hd (##T 4 el) 

4. 37t#-63960T7R#7T?T37y#<H #77, 

# 71777 3# 4R#T TT#7e7T / 3# 441^-4<H # <8^4 TT#7e7T 

5. 3TTf#-64204T7713#R ^?#T mP-uT, 

#7 #4T 4# / 55# 4dlfel4<H ft TT## TTfWTT 

6. 37f#-65062T7R 3#R ##?r gTifTT, 

# f#R})#<!) d/6# 4dlf#4<H # <8^4 Tl^TcRT 

7. 3TTf#-65667# 3#R #374 477T, 

#3# 3T77 # 7TT#H7 21# 4dlfel4<H ft -8^£l4 #>7e-H 

8. 3TT^ffT-67047tr^Fr 3#R TTjpT f#T, 

## 3477 #: £°-#°-£i /19# 4#r#43r# -8^4 TifwR (?it#7#t) 

9. 37f#-68833IT4 3#R #4#T 3TR, 

ft -UcHMd ##7# / 44# 4dlf#4<H ft -8^4 7T#7e3T 

10. 3TTf#-69885l7e1/ 3#R TTRT RTTR, 

# <8<7M<HI<HI TlfTleR / 9# 4#r#43T ft <8^4 7I#7e3T 

11. 37f#-704393^F4 3#R ^44<H 44TTT, 

TTtTOTRT ###: / 1# 4#e743T ft 3RRT TlfWR 

12. 3TTt7fT-73196W#3R%Rt?r9TftgT, 

<74R)d 4# / 53# 4dlfel4d # <8^£l4 TlfWR 

13. 37f#-73754T744T' 3#TT ##£ f#T ##, 

# 7#ft7# / 29# 4dlfel4d # <8^4 TlfWR 

14. T7477R-4287917R #i^ f###R ##7, 

21# 4dlfel4d # #TR4dT ^<fid (##T Tel) 

15. 3TTf#-759163^F4 elfad^d 7477 477T, 

18# 4dlfel4d # JT^TT }f#<fid 

16. 3TTf#-76425l73T elf^d^d 3T374 ?T#, 

1 # 4dlfel4<r| # #|t-4C ^lol<Hd 4el) 

17. ##-5405551737 7T#R ?--3TRT 3#J43TfT, 

# J37T3T ###: / 50# 4dlfel'4<H # 71## 7l^e-H 

<J TPT I—lsF5 1] 


5ITCT TT5TO, 15, 2014 (5##fl 24, 1936 ) 


1241 


18. ##-6126401751 71^817 #F 8^7 TT^TT, 

2/4# # #7751 TlfWTl 

19. 31921058lf £4 p18I7 ^#H5=8, 

2# siciTel<4°4 # ^rrrors' ^i3i<hc (1#?# 4pi) 

20. 136224061777 e^p^ 3173# 31#3T #511, 

2#^srfpnw#^rrrors'}k3<Hd (f#*# 3 oh) 

21. 136225683TO21eHp18l7 TjPlpi 315PTR#, 

ft #rrror tf#5# /18# ft -n^-u TifwTi 

22. 2895600gif ^TT^FcMdl-l R#, 

# 7MMdldl -U^c»H / 18# 4dlRl-4d # 71## -ll^c--H 

23. 2998440# 5HZRT 71#T WTT Rl8-41, 

O 

2# sjdlfpMd # -UcHMd ##5# 

f\ 

24. 4571766# dl-43> #73'7#1, 

18# sjdlfeMd ft JTFH" ##5# 

25. 1362390817 5Hzpeft d41d Id Z$ sr#r, 

9# sjdlfeMd ft #T^T8 ^#5# (##7 377) 

26. 260805317371 77177 5H33T 57. f#0cH 73151, 

# 518177 }Rl 5)8 / 38# 4dlfp)-4d # 7l#l-4 TlfWTl (5TC#37T7T) 

27. 28978451751 #715TP43T ^JTT 7151, 

# -UcHMdldl TlfWTl / 18# 4dlR)-4d # 71## TlfWTl 

28. 136239891771 77T715TRT^7 tT# 515=8 Ml 1 #-4, 

##11348: tf##8/31# 4dlR)-4d #71## 71^4)p-71 

29. 14439779W #71 5TP43T 7#5T^T Wll, 

O 

dlM-aidl / 62# 4dlfp)-4d ft 71## TlfWTl 

30. 151579083TO3 77#5iP43T#i7##Rl5#7l##, 

HiMTslIHI 111 /Tf%TO ^#5# (5K#M7id) 

31. 155726311751 plTTl dl-43> 313" #77131 77(7, 

o 

|#|R|7# 3#1/ 107#|#|R#7 }Rl5)d (Jd7uflM7id) 

32. 180031891T3 77# ttizrt #33133117 35# 

|#|R|7# #17 / 70# |#R#7 ##5# (517#97T71) 

33. 2501 iiostoti Rim £i hji#m 3337, 

# #313 }Rl 5)8 / 22# 4dlR)-4d ft 7P##T TlfWTl 

34. 250262838F3 R)9T# 3H#H 3137, 

# #313^#5# / 22# 4dlfp)-4d #7P##T 7 I^p71 

35. 43674661751 Rl3T# ?llPd^J-4l, 

5# 4dlR)-4d ft 317151 }RR)d 

1242 


firm 15 , 2014 (=Krftf=b 24, 1936 ) 


[431I—1 


36. 3fr/5002293 %<i^ 1 +>ch*-I<h ^j-m chich, 
left sldlfpliM 313OT 3TfW3T 

37. 3ft/501054%MddlRld 3131, 
iftt sldlfpl-MoH 313OT 3TfW3T 

38. 15164971TW ?R7 ■HlglJ-.Hci $oUl|cH SftsT, 

dlM-aWI 111 /3%d: ^RiJte: 

39. 156219913^-4 dPld 3RTT3, 

<\ OO 

fMFaTNT'fe ?lTi31/2lft : UdlPild fc3T s £t3 

31%3TdP 

TT^rf^r #r fft?p 3 % 3iR%r?r 


3R53T 76%31/2014—il^dMfcl 3%33 dldlP 3^33131 %7R3|R1T7 (03657%) % 33% 3RHTtTRUT 3HPPM 31% #r 
f%7 " dR)<HI%fr3%3T 3P3131%iF3 31ddldd 

3i%imdp 

TiWrift #r 1%?% 3 % 3ifs%r?r 


3TCPT1- 77-^31/2014 - d^dMP Pp^lfpTRftTl %n cfdPcftj 3 ft 33% 313TTtn7Ul dlfidMu'i 3 % #r %17 » g^l ;% 
3%3/ 3%3" 9P31 3%T 43 31d<Hldd 4RFT f :- 

1. %1 +<H% 313%Fr 3lP%d 31%! (24497) 3p3l (Mlddd) 

2. %1 4%33 HP 3RF311 (25845) 3p3l (Mlddd) 

31% HTTP? 
Tl^dRfrT #T %?% 41% 3lf%FT?r 


PRS^TT 78-^31/2014 - 73*39%, "TPlS-mST" 31 7ST1 %ft 3p71 9TP1 "?i?T31 f3l %f%93T #T %17 %%7rRft7T 
3lf?%lRillMdfj%l #r 3U7# % 3TR71 % 313m- 3ft 939?T31 ^ 33% 9P31 3% f :- 

339%3i 76391 

1. 3nt3fr-629iigit 3ftni7%9i zi^sRft, 3/1 %rsi7Tfw3i 

2. 39%T-63475%3ftl37 3lf%191?37 9TdP, 7f33P.HIdd %7, 37 (31Tf) 31T3% 311 4d l£d 

3. 3Hf3fT-6705lT7 3%13 31ddc?9 R% %3 7% 9%, 30-U^il d%c-d 

4. 3Hf3fT-70723Wl #1313 ^?ftpl %, f%%33ft, 6 71%% TlfWTl 

5. 39f3ft-724033SF9 3ft3T7 f3%% %3=p, 7 Jlddld TlfWTl 

6. 4078449931 3TRT31 f%1%R% 3 dddld TlfWTl 

7. 4078472W 31739171717 Rip 3 dddld d%c*d 

8. 910459417 317991 %7131 3131, 17 3133T 3% 91?3f[7 3% fft%T 

9. 428338999913TT31 317991 7%71 3%%, 15 %37 

10. 4286978% Pm i£) tRfc^cpTK-zngg, 15 f%^ir 

11. 4581457H P%r 71% up Sfwira', ?Tp7, 30 7T%P9 7TfW31 

<J TPT I—32F5 1] 


4K7T 15 7M51, 45F17 15, 2014 (-K% 24, 1936 ) 


1243 


12. 30097464 Rl 91 £l IWipTTT, 7M9d, 44 7l:?4)c~H 

13. 420 1803W Rimini anTmftT, so-uftft -u^edi 

14. 25024495SF1 Rl9l£l ftlRl°-cW 44TM, 53 Tlftft 

15. 40885244 TTf5)cftft 7lft?7 Rft, 3 JlddlcH 7I:?4 )p41 

16. 13771971457 7l:?4)H<f|cH 3Rfftft MReiK, 3T35T 3%T 17?3fR -0 ^p 41, 3 -ilftft 7I!?4 )p41 

17. 27033464^ iftftiR-357TT4 11%T, 5 iftrtlft 

o 

18. 156196781777 dlil-H^d TRT7454 3%37T, TTTftr, 21 7lftft TlfWTl' 

19. 136272541lf 9kl£97 ftftftRft, MKI^iki }Rl%d, 18 7lftft 7 I^p 41 (TKufN-iid) 

20. 15176479ifr 4RT 37^54 Rf^ ddHlcH, dl9.U l<HI }Rl%d, 18 TTftftTTfWTT' 

21. 154987891lf 5T1TT Rl^-M-i ItTW, l)4f%d ift, 22 7l!?4)e41 

3TFR?W sftt^cT 

1. 154278041lf 375117 d7%4+Rft, RfVdl 1%T, 328 ifrF5 317-9dlcH (<H7U|l4%d) 

3TT4ftT37 TTfft 

1. 3TTf7fT-631481777 sftlT 17?lftr 3ftl, 2 7M9d 

2. 4374618474Rl4l£l %t417il7T, 2 3T7OT 

3. ofT/500561 01777 -O^cH^d WT ftiraft %fR)9, 33 377737 TlfW77 
37TiR?T77 ^773177 

i. 3407567ft Ri9i£i 7idfVdk Rft, 18 Rnj 

7TftriTC14 
ttWRt ft f%%4 ITlft 37f?Jl7Tft 


7775IT 79-^17/2014- TF^lfft, cl(%cHI5 SlfftWT 77 717 %c[T ft RnfelRUcI 3#4)lM ft cftTcTT ft f%5 3lfftwi #7 777) 
775% S7H 4)7% |:- 

1 7ft T/dUftl 7j47HplH 

4>I4%H 

Tlfftcnil 

2 ft 4)7% 4lfel4 31774177T 4ff%14 

W#1 

Tlfftcnil 

2. fftlft 23.11.2013 4ft 05.55 lift 7757 4411 3#TC114 ft 41T4 455 ft 5ftc7 7R ft 7J44T fftft fft TUI 717477 ft 7ft 474 771 

4ft fftft 471, 7757 4411 % ftl57I7% 47ft lift 7754) 47 fftH47 4ftffteT 4ft 4lftf5) 14457T ft 11 71747177 SlP-klH 577 54) 7747 

%57 ft 774 7ft 577 471lf%51, 7%44 3fffft717 4ft 37741^ ft 11417-177 iflT I 1547714 iflft 47 4T1T fft 54) fftft 471 45fft5) ft 50 475 

45ft 47J ft fftft ft 11 477 left 514)7 ftf ft fftft ft ft 4 477 ft 37-47 ft nfftft 4ft 7757477 ft fc75 PfteelM 4ft 3747lft 37 7ft aft I 574777 

4747ft4 ftf 7j47IHlftiH 54 37775154 4lfel4 fftft 477 STT fft ft ft %tft ift t 4 175ftft 744 ft ft 7147% t, 374ft 1714 4ft 47415 4T 4)7% 
g5 477ft ft 775lft ft ft 1717 45 I 477 ft 45lft47 4gl 4)7 Rg-sftl ft 717% 477 ft 4%1 4)7% 47 414T fft 7ft4 3Tf7% 4 ft 345ft 45ft 775% 4ft 
314741 ft % 54 455 ft fft fled I 7% % I ftft sftft 3%7 ftft 345fftft 4% g-ftlft 4114 777ft ft 775lft 541-54) 477ft 4157 Pdlcll I TJTlft 415 
3J7T 115147 4ft ft 4157 Pi 4) Id I I 

3. 471%%! ft 7J4714pR74 ft 3454154 4ff%14 ft 17f^ ft774, 3T5R1 74571, c4474fft) 4)^ldc1l ft 1^1 4%fft ft 4577%! 4711474 44 
4fftl fftlTI 

1244 


firm rrrirnrt, rstrrr 15, 2014 (=b'iRf=b 24, 1936 ) 


[RPTI—1 


4. RR 5^)R cfRcTT R> felR 3lfiRWT RfRT RRRT JRW R>f ^uRTcT RTr 4 RTcff PRHIRcfl R> P[RR 3(l) R> clRcl 5TRFT M RITRt I aflR 
mR u IIHc 1: Rm 5(Rl) R> clRcl ST^PRT ft#T RRRT pRTR> 23.11.2013 Rf RRTR> RTTST TfR RfRT I 

RTRR 

R> ftRtR <nmlfcl4>i'<l 


WIT 80-^51/2014- RF^Rfcf, Wd/dl pRRT 2014 R> 31RR1R RR PFlPlfacT 3#RTlM Rif 5JRR?f ftftpe RfRT R> PfR RF^qfcT RR 
3TpWTR RfRT RRRT RTRtf TTRTR R5R% |:- 

1. # RTvfc RRTTR RRT 
Rf^RR Pl^lch 
55Fg ijcr RR^ffR 

2. aft cTtR>RT sffo gRTRT 
3 tPtr£r WR R&FT 3TTftlRlR 
<Wdc|> 

3. aft RTRR TffeTcp 

W#T 
3Ttf%RTT 

4. sft 3 kRr RRTTR 

3tRtr4r wk (wr) 

Rff03TT^0RRT0RR50, RR0RR0R0 

5. 4f WR R*R 

3tRtr£r RTR RRifRRR (WR) 

Rff03TT^0RRT0RR50, RR0RR0R0 

6 . sft 'TTcTYR cjo-HK 

<N chi^d (wr) 

Rff03TT^0RRT0RR50, RR0RR0R0 

2. RR jrw #TT cj> fen? RT^qfcT RTT 3TpRWT RfRT W J1WR Rif RlTftlcT RTR4 RTcf Pmf R> pTRR 3 (ii) R> cTgcT RRFT 

PlRT viilcll 11 

'tj'fi'1 RTRR 
R^mP R> ftRfR R>i4R)r>I'<1 


RTTRRT 81-^3T/2014-RT^qfcr, RRcTRcTT pRRT 2014 Rf 3TRRTR RR PHplPlcI 3 #RTtM Rif RRR?f RTRTR^fR RfRT R> fcTR 3TpRWT RfRT 
RRRT RTR^ RRFf RTRRf f:- 

1. 4 RffRT R^R RjfklT 

RRfRTR 3Tfft)RTR 
3TRTR 

2. sft VpR R-R 5^cJR 

RTR-3TTft5RTR 
3TR1R 

3. aff R^R R>fcTcTT 
oftf^T R5TRF#T 
3TRTR 

4. 4ff 3TTR0 RRO Rl/i 

RTR-3TTft5RTR 

RTRRT TJcf RTRR rM 

5. sft RRTO RftO Mcfcl 

f#RR 

RTRRT RR RTRR rM 

<J TPT I—1] 


WRT =FT TRTO, RRW 15, 2014 24, 1936 ) 


1245 


6. ^ 31^c1dld WRRT WI 

3)Rf^e fe<ftviHd WR 3TllftRR 
WT TJcf ftfa 

7. aft WTW % WsfM 
3)Rf^e fe<ftuHd 
fftroft 

8. aft 3RJR Rig 
cftf^T WRifr 
fftc-cft 

9. aft am&r wr 
cftf^T WRifa 
fftc-cft 

10. aft 3 rJ^T ?RR TO 
RPf-3ftfftRR 

ftftfT 

11. aft *fld*K yfto ftfcR 
cftf^T wnwrt^ 
ftftn 

12. aft RM wft?R 'TT^cp 
fl^R 3fftteR 

ftftfT 

13. aft 'ftft?T iR ^ 1 T 

wiw ft&ra> 

WJ ftcf cg^lfR 

14. aft jctro ^rir ^ 

Rft?H 3ftftRR 
wg ftcr wftR 

15. aft w % 

3iRi^e feRun wr affPlRR 
5TR7TO 

16. aft Tufft ^f[r ftmrft 
cftf^T W# fl^R 
STRRTO 

17. aft wwiter 

fftfRT 3 tRto^ 3#wft 
wfccR 

is. aft ^ira^rorrft sraRRrrft 

WR 3ftfftRR 

wfccR 

19. aft teM #TOTOT 

3lRl^e WR Rft?FT 3ftftRR 
WlfecR 

20. aft f %#7 ipR 

3?Rr^ WR Rft?FT 3ftftRR 
WlfccR 

21. aft %) 3TR0 RpftfttR 

WR^ fl^cR jjci qrq agrR^ 

ftRcf 

1246 


firm 15, 2014 (=Kiftf=b 24,1936) 


[wt I—iggg 1 


22 . aft w ufto 

cftRftl w#r 

23. aft fttO 1RT0 4 f%?k 
cftf^T W#T 

cft^ef 

24. aft ftro ft>0 RRFS 
cftf^T W#T 

25. aft YvjftcT % cfltcR 

^R-3ftfftRR 

26. aft ftW^T 
RRFT 3TTfftRR 
fttlldil 

27. aft [chlii cgHK ftaft 

cftf^T WrRP 
ft^TlePf 

28 . aft Rrpftq ^ 

^Rl^e RRFT 3ftfftRR 
3ftf%?TT 

29. aft TFTFR 

3?ftrcfe RRFT 3ftfftRR 
3Tffe?TT 

30. aft ^FT T T^p T TeTT 
3)Rr£c 1 RRFT 3ftfftRR 
3ftf%?TT 

31. aft aft cum cR^ 

scicmK * 10 Pi4) 

3ftf%?TT 

32. aft ■fffRcR 

fcfRftr W# 

3ftf%?TT 

33. aft Rl'JlPclK-H yoft^j 

RRFT 3ftftRR 
dPcHI^ 

34. aft WHFft 3HHdl4 

WlRRl 

dPcHI^ 

35. aft ^cFftWT g^FT 

W#1 

dPcHI^ 

36. aft *=F? did 4K1 

RRFT 3ftftRR 

RfJR 

aft cTTfeT ft«FM 
^F[-3ftfftRR 
Rfj?t 


37. 

<J TPT I—TIF?' 1] 


W7T 47T TFTO, TOW 15, 2014 (4>Tftfav 24, 1936 ) 


1247 


38. aft TFT Tift# 

WIT 3TTlft7TT 

toit nftn 

39. aft TTFFITcT % 

4fa WIT 3TTfftTTT 

tott nftn 

40. aft tmt «rw fri? 
cftf^r wrrftr 
tott Tiftn 

41. aft ^ft Ri? tjtto 

cftf^r wirftr 
tott jrftn 

42. aft iJJFT WZ wt 
WIT T^TFI 3ftfiw 
TOTTT7ITO 

43. aft S'fki wz 
WO T7T0 fl^cR 
TTOTTRPI? 

44. aft T[«!T% ftlWT 

WIT wftteT TO ^I^T 
FftTO Wei 

45. aft WT ifFT TTTgT 

WT ^TTFT 3TTftcTT TO ^T^TT 
mR'F'H solid 

46. aft ^sftr fftwiT ?>Tcf 

(wit) 

Tft03TT^0TOT0TOT0, TOOTOOTO 

47. aft Tfto TOTM-T 

urfrTrfe tft 5T#fer (wit) 

Tft03TT^0TOT0TOT0, i^O^IO^O 

48. aft FFftr Rf? 

ft? wftTel (WIT) 

Tft03TT^0TOT0TO>0, i^O^IO^O 

49. aft tmMt TITTO % 

3#t£c 1 WTT 3TlfftrTTT 
3fto TOO Tfto Tfto 

ftcT TO W4?RTO % TOW 

50. aft T¥HI^ TftwiT^ gwrr 

414> wit ft-T 

3fto TFTO Tfto Tfto 

ftcT TO ST^fcFF % TOW 

2. 71? tJTT-WT, TTTTlHRl ^c[T 7ft falj 3TRTOTTO FTO? ^TTWT lift TTtRicT wft TfTcft Rpjftf eft fftlFT 3 (ii) 7ft TITO TITOT 

RTOT TTTcTT I1 

T^TI 4TTO 
ti^mR 7 ft fftftr fi4R)fit) 


TT. 82—irui/2014—TITO-Mfcl, TTOcTTcTT ‘fegTT, 2014 ftr 3WHT 4T f^rfFrf^T 3TTOHTf 4ft 7W ftr 

f^HT TO cTOTSTOT TOFF TT^ft TOTTO TOTFT f:- 

1248 


ffref qq U3TT5T, d## 15, 2014 (=Kfftf=b 24, 1936) 


[dPTI—## 1 


(i) ^^iP-Tiott jcHcTn fq% kqkr, qrqqarqr qq# (#-0089) 

(ii) JMJHgllPl-riaT^T #f#q fq# qf# q### qq# (f-0025) 

2. q#T kr fq# qr##rk qq q### qq# qq#r qrqk qrk# fk#r 4(iv) kr qr#r qr##k qq q### 

qq# ()### k#) qq#- fkr# qnqq f i 

qk?r qTqq 
q#qfqr kr #?# qq# arkJqrkr 


k. 83-#r/2oi4—q#qfk, <Md4di k#q, 2014 kr araqrq qq qr#fq: arqruTm #qr (0399-f) qf s#^k 
kr f#r qrqqaiqT qq# (#k) qr# qq#- qrqk f I 

q?l K-d 3c v cHl5J 

qr## arq#T3T #qr (0399-f) k io 3#if 1994 qf mqqlkr qrqqar# k qr# arksr #ri 

2. 14 fqrqktq 2013 qf, r# fr qq### f#q, r# si# stqr kk#r qq# (#nrqqqfrqfr), k qrq#f# kr qr##q 
k 11 wqqfra- <Ho#ql qq 3#k q#ft kfqq k qqqq fkr#i qfrk dmid qf dukd, # # qfr qfr k qrqq## qf 

o 

qq# # <HO#qi qf qrqf qrqk kr f# 3#fr qr^## fr, sr?rk # fqr qq# qf nr#?# fkr# 3WI arqkfUqr g# 
q#F kr qqqny, q# qf# qr 22 q#fr kkr #r ##k q# fr aq qrqqq #1 dogiqi qf kk kr f#r §##g- 
qrqqa# q#r qfr-134 q## pri", ## #tm #q# 3# # qmg ##k kr qqqny #qr dldidd qrr# qfr q# 

o* 3 o 

qrqqi #q# qrwia-g 3?# ##k kr f#r # ar^q# qfr stti fqfr #g, ##rqf[qfr qf kk ft ## qr# qtqr ark 
arfUqT qtk# qfr qrq# #f# qr, qrgqa# qjfsbqi qq kr #7 ^tk# krfq ft qfr #1 ot qtqrq fr qiqqq, q^r 
f## fkqi qqi % qo.4Kl qq qqTq ## 3iqq# Miqdd fr qr## qr kqqr ff#q#q #qrT 3WI 

3. arqqrq k fqr q# #r #r#rqrfr # ark q^ arqk q#kt fr qmr ^qiq-qffq ft qqn kqqr ^kq#qq 
qqTq qkrq arkrq qTkqr, krk qrqq, #qq ^?qqr ark frfnqq ^qiaff qq qriddi qrq q^T qri 3r<+>^d 3?rq qf?Tq 
ark 3rd 16 fr qqq, qqrifq arqqiq fkr k qkm qq qiddi #^1 qqr krqqqfiqfr qf # kmn krkqFq ^qiart, 
qmTart ark krqqqfiqfr fr tqr qq qqr qf jqrq fr qTqqq, arqrqrq k ^fkqqccq qf krqqqfrqfr qq sqrm q^T arqk 
q#r qqqrq k 02 qqsqkf qf kqrq qf# #qri ar^q 09 qqsqkt qf qrk kr qqk qf tqrq k qq# arqrqrq k 

00 j 

qf# k ffkqfccq kr 'q#q qq qq# fk=-qiqr qf ## f#qTqr k q#)q fkrqri fkq# qkkkrk# qf qq; q#ki 
kk arqrqrq k krwrqfkfr qq ffkq#qq qf sqrrqr qr^rr #q afrifer qf qfr qq ## ?q ?kr 09 Jnsqrk k k 

o o ° 

05 qf k qrrqrq qf# #qri arqk ark# qqqrq k arqrqrq k #q arTqfer kr qq^r ?# 04 <ho.c)k 1 qf k#T qrqi 

o 

qrqf# qrq k qTqqr qf# qf# “rf#! 

O o 

4. 3## ark arqqrq# #r arq#r #qrq qkkkrk# k arqrqrq q#r qqkkr 3cqri6, qf?rqr, qkkkrkqRqr 
cHW+i-Ti, arqrqnqr# afk kqrqq kr qrqrqqqrq 11 aqqkkr <ho.4k 1 qq q#q “rkr# q# qr# kqi qf qr j-<hw qqqr 

o c o 

^aqi 

o 

5. qr## arqrjTTar qkr (0399-f) k qqk qf qqq# fq# fkr# f, qrqrrqqrq f# qrqqjf^r qq#r (qfk) qq#r 
## 3TTcTT f 1 

6. qrqqarqr qq#r qq#r qrqk qrk# fk#r 11 (i) kr qr^qr qrqqarqr qq#r (?kk) q## “rkr# rqTqrT f qr# 
qf#TT7rqqqrq' fk#r 13 kr ar## qrqqarqr qq# (?kk) qqqr qrqk #k qrqqarqr qqfkqf qf #?# arqqq q#qrrk fi 

#?r #q# 
qr#qfk kr fk?# qrrk arkrqrrk 

<J TPT I—TOTO 1] 


TOCa aTT Tana, naar 15, 2014 (-K% 24, 1936 ) 


1249 


TT. 84-ka/2014—TRdafk, -Md4dl f^OT, 2014 kr 3ra7TT aT 3a aaild ddVklfk TRT (0679-aTO) ak 
kr fkn adnarar adnar (?M) aFk adna aak f i 

a? I K~d dO'cHld 

3a 4><HiId aafaktfk OTr (0679-aTO) k 26 TOT 2006 ak 3TRkRT adRarar k kaT 3TTT3T ^Tl 

2. 3TWT k 05 OT, 2013 ak STTTkRT adRarar afa kf-148 # aana OTTkfl 3TWT k 07 ark 2014 ak 

f\ 

nfaT kr w 'nakr afkw skar nr 16 mankr ak idUa-dR aak k otto srf^TOT fkarf i 

o o <s ' 

3. 07 ark, 2014 ak aaaa 0910 ark afa kf-148 atan tot ot akar aar afa 'afkar kfar an ankfka 

o 

F3tti aara kr 3 a arana k akronra afa ar 12 ar 15 safkanf kr kk ark #r nraaT kri Fraifkr, ala kr 3rofr 

o ^ 

iar/ftro aka: o.i<h41<h aak ar akf caina ‘feroTf afr fkan ariaftar akf arak k k?rkf afr kf ark a^n 
akkr an ata ar atadr caudal # aronr sakr fak aar sakr ana aladr atkkrkf ?rrorr anfk # kf aiaai-Ti 
afr kf i kafk akkar an araaia aaTk Fa ararar k aromaa k ata kf-i33 kr araTa aramm at afa kf- 

o j o 

148 # araarkr araTa aarak kr aka k fkafka aak an araktr fkan, aTfkr k Sam ar arfikna art nknfka 
aak k aak Ff akr akrfkr aaa ararar art at kr afffa arfiknaf an aram an 

4. aa araiid: aknraffk aa kr kgror k, ktffa akf k afffla an akaraa amkr aakfeaf ak 3TT?aaaka 
aak # auairo kk ka kTkr k dak kaa kkt k aak ^ott ?ia fkarn a^k aafka ak akk afkak k kraronr 

o ° 

fkror fkak ottot “rkr ata ar ana salkdkt aik dk aa^ k, at fkrok dk ‘rkat k amaa aa ak i? i aaa?aTa, 
a€kr araa afka kr aaaaa ar, araarr k ka akk ak fkaaak/3^t kkaaa aak kr kra aaaa arfikna 
chia^Pdd ‘rkani aaaa 03 kdk aar?fr arfikna kr 3aaa 16 akk ak fkaaaT aro aik 3^k kkaaa 
fkarr aan araaa k akkafk k ank kk k araaakkr 3?aiF, saraaifkar aaraar afk ar?na akr aa aa^fa 
fkarr karkr akaTargaa aara aik ^kdanaaa arfikna kkaTfka ?f aaai 

5. 3a aaritd: akkaffk aa (0679-aa) k tort ak arokf fk^r fkar t, araaaaa ^ adaarar a^ar (?ffk) 
adna ikar nnaT ki 

6. adaarar aaar adna aak aktfr fkaa ii(i) kr a^a adaarar a^ar (?M) adna fkar nnaT k naT 
afknTaaaaa fkaa 13 kr arkia adaarar adrar (?M) aaa aak mk adaarar aafkak ak fkka aan akfank ki 

ak?r aTdra 
aadafk kr fkka aak arkraafr 


a. 85-ka/2ou—aadafk, aakaaT fkaa, 2014 kr araar ar aFTaar aaritd: arroa kiafr (0830-aa) 
ak aFi^k kr fka adaarar adar (?ikf) aFk adna aark ki 

a? i R-d 3ckro 

aFTaar arartd: 3rroa nkkt (0830-aa) k 21 fkaaar 2009 ak aakkr ddaarar k kro arka kn 

2. 08 fkaar, 2013 ak kaTa # totH k ’aTfr aarroa kr aaan akaaaar k kOTf ak arkra aakta 

adaarar afa aaaaa ak a^karor k aka aak kg fk?nfkkf?Ta ikan aan io fkkar, 2013 ak aaaa 0200 
ark afa ak aronTadaa kr ana aar ktkf aaaf ala 'aakr ?Ma’ k anara fkfkaar fkaakf aak kktfr aar kk?r 
ana F3rn afa 3na?aar kaara kr aa, naronkf/nktfkakr akfkafkkt kr araka arkk kr ktaa araa toott k, 

O O 

fk?a aak kr an 0330 ark aaraT f3tti 

1250 


SKa mT U3TT5T, amm 15, 2014 (miftf=b 24, 1936) 


[eiRI—ms 1 


3. kta 3kr Ika 0800 ak kialka Ikaa amr m klkr kta kr ma esmi nsram moile aims sttik k 

o 

Rifled I Rmkl 3 a mi kric3 mrk # fkaksik ofri 4 k 5 kl37 kr 3313 am nas kkik 5-6 kr nW f^TO 
^i5h<=iicTi akkrrfk kr aarm fka kr atria kina # kkrk ainaa afri sar # kk 30 k 35 nak kin afr am 
fUml #T kcT 40 a<H<)il <41 cH $<r| ">4oil'd)H^i hUr-^IR< ki k <<4S kT 4icH 1 °) <kl d <4 <4W>I (3TR3ll^41) kl 3dKI d iai I 
caRvuia arm kr mais ika Ikar aimer k fkaa ml fkakka mrk kr km aiak an mr kriaa fkmi 

4. fkanaia kink aktrkrkk k atmr ml PikRa mrar aiana afrmn fks st tst m mktkr naa k aik 
aaral kr man aim sar 3M rk afri siailkr, nkr afrkrnl mr manr mrk sm aimer k artklkam am am 

*3 O 

Mpa<4 kr fku alkankm kfmr mi man tkmi air k am diluiRrm ata sfr mrkr amar alRa k rsT m am 

o o <s 

ankr mrk k mm krrmn mi aimer k mkrikam am 'wiki Mm kr mrk k nkkn mm kr fkn araank 

o o <\ <\ 

mtmtrm mrnmar aik man karan aksai ml mkrta fkmi ka kr mrk k epak ar ras k mam akn atmr 

O O *3 

(anr3 h^ 41) ark a<H<Jl aair-asra k 3ar <414 pm aki lk>ci 21 a <4 41 HR a<41 ml mrfkn ra rr atmi ar asm 
aik 3k aiae ka am am kr mat mt saakaa mmi asraim am ar am #r aeria, kHa mkr mi aaa 
3aair i%m ami aiaafUm mm maaak aifikna k m ast m nna aaT am mrik am a^aaa kraa m 
aaia mm ami fkaa #r kiria aafka rama aik atkmr aiaataa akaar 3 am mka aiiFaia mr rflar k m t\ 

5 . asiam maits araa atak (0830-aa) k raa ml aakr Ika ikm t - , maramr ?kr asrsrm mm 
(rfik) earn ikm aiaT t\ 

6 . asram mm earn mrk katfr fkaa 11 (i) k asa asram mm (ritk) aaia ikm aiaT ^ am 
akmarara maa 13 k aikm asram mm (?M) w mrk aik asram mfkmt ml m?la rkmik |i 

m?i area 
rirnkm k m?m mk aifkmrk 


k. 86-ka/2oi4—nrnkm, raaaar kme, 2014 k aiaer ar kraafkl^a aimek ml ari?kkr kar k 
fka asrsm mm ask mea mrk f- 

(i) aaasikrkam ?k?i mair kki (aa-0204) 

(ii) aaasikrkam mlkm kfakr (aa-0237) 

2 . arrskla kar kr fka asrsm mm mna mrk katfr fkaa 11 (ii) kr asa asram mm (arskia kaT) 
mmr ikm maT t\ 

a^?r araa 
rrmkik kr fkrkr mrk aifkaak 


kraim 2 oaiaaar, 2014 

f\ 

ri. 87-ka/2ou—amkrk, 3?ar ak?r afka kr kkkrkkla aifkaak ml aa^l kkar kr fka afka mm 
ask asra mrk f:- 

arfkmrk mr ara aik 1m 


kraraa aiama rmai 
kkram 

3 a kaiafr mr fkarm Ika kr fka aikairm mea 1km am 
kraim 22 . 6.2007 ml aaraka aik alms aram skr kr mlkmaia afkl^la krmr airamarlkkl kr 

o o ^ 

aaaar asr kr aikiarais ka k aram skrakt w aik Ikamlamf kr ara kias kk kr ak k aiamik fkkr 1 

■»TPT I—RFF 1] 


RTCR RR TTRRR, RRTRI 15, 2014 (RRfcfRT 24, 1936 ) 


1251 


3^t IIYYrRcH k %OTR RTT 3Tft k RRT Rm k RFTTT RT I kY 3TYkmT?T YkR", FTkRFT RTT €Y RRT TTRT kY kY.RTT. 
RTIT, RTT 3TTf kr kTTcR k Ft €Yk 3TTkRTRTY^kY RTY MR^ kr YpYR ftdicb 23.6.2007 RTY TTm3RT 0015 R3Y kmTRRT 
qfxfn RFkY krm k YYkirYY kr mink FYlrkY Ykm|r rt aqWr kmum aik ^mk €Ym rtY 3rr o-^i i in <h -m Ykmk rt 

kmTTT YkRRT 3RTTI RR5T kr RTF FY cilYkd tm fkR FR RRT fYRk k TfY Rm 3TY RnkrTFR # OT? k 3TTRI k YYRk k 

o 

kYk 3rk i kY armrn ttttfft mRmT, FrkRFT, kY trkm riftt ?nfr, xfft.3tt^. ark rftYY €Ym kr amm tiftr 
mTRtnkY Rkm ^kr artr riYi 3 kr Tmrk aik ari?mmmkm Rrrk kr YiYr rtft rrti 3 mk k rrt k 3 rtrrf rYpYtt 
ftt rt d n chY r<hi £n rtYsh i d ij a ?t kY r.rrt. mRim FrkRTTT aik kY ifr.kr. mnYY, RRT.ark'. such-such rrt rri FYkY 
RTRtnkrR^RT aikk k 3 r^Y afR riYi Ftkr arid+difcki kYkY Rkr kr ftrY k ki 3Rkk aiF^m tttftt rr 
chcYciiPi^cii rtt mYYrr Y^rt aik aiRkY mm kr mYYkm k rttYYi kYkr ar id+difckl k fkr k RYkm fit rt kYkY 

<s o 

Rrrnf, FkrkR FYkY arfkRRYkfr k arrTRTSTT k YkkYkn rr TYYYkrr krkYRkr #i ttr ttrt ztf trm k mRT rt Ykr k 
dRdd k kw aud+dicTi k aik rtttrt FfkmkY k km ki ^rkY km rrtr k krkYRkr Rrrk kr YkR, mYk 

3TTR'?il c h F31T rfY, 3TT TRIRT RT HpR 3RjYl tSTR FR 3lkY RR TTT3T 50IR><, 3TRk RFTcT FRnflcT RR 3 h kl•>I RRk 

O OO CO 

FR FTk^T R.RRT. ?IRRR 3lk RTT. 3Rf. fT #T ?TTfr 3TRkY 3TRT krf^m k STcTRR aUd+dlYkRl kY 3TR Rk RTR 

O 

arrkrlYRT ^tiftt rr TRkk rr rY^rt kk FR RtkY mi ankRiRTYkkt rYY TiRRTTTTRkRT rr^ YkRm 3m trrt amk 

F o ^ <s • 

k RRi RYkm fit rt ktkYRkY RRk kr fmk k YkrktiT ^Y tittfr kYm tft m aik ^rnm §rt | 3 r ukr-47 kk k 
RTFT YkRRIT TFT TRI 

krkm frrt # Rf RmmFYkkt rr Rkfm P<mi<h<hr t- 

1. rrt ukr-47 ttfrrt, kt kmkYm ark 60 Y^ft rrttrt 

2 . rrt 7.62 rr # tfr Ykrktm, 02 YrYft rrttrt ark 7.62 Rk kr 4 MkY krk 

3. 9 Ykr.mT. mkr YkrRrYFRr 

4. 10 tFlkFT 

5. 9 rYrF tFk RR TTR kr TTRI 04 FTfmT RTTlk RfY 

6. 20 F^rkYk 

Fm mFkF k kY aramr rttrrjt YktrarRr k fttfr kRTR, mTFm aik frr RkYk kr RrkRRRTTRmTR 
rr mYYrr Ykmn 

RF RRRT, RYkm rfrt YkmmTRkY kr Ykmm 4 (i) kr arnkm kYrmr kr YkR Ykmr rr tft k htr rrttrtr 
Y kmm 5 kr airnkm TkYRRk YkkR §rtr kr YkmiRT 23.6.2007 k Y^rt rttrirti 

mY?T rtfr 
TRFRYk kr Yk?Ym RRk arfkRRk 

1252 


THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 15, 2014 (KARTIKA 24, 1936) 


[Part I—Sec. 1 


PRESIDENT’S SECRETARIAT 
New Delhi the 15 th August, 2014 

No. 73-Pres/2014 - The President is pleased to approve the award of the “Ashoka Chakra” to the under mentioned 
person for the acts of most conspicuous gallantry:- 

1. IC-72861M MAJOR MUKUND VARADARAJAN, THE RAJPUT REGIMENT / 

44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 

(POSTHUMOUS) 

(Effective date of the award: 25 April, 2014) 

On 25 April 2014, Major Mukund Varadarajan, Company Commander, received information about the presence of 
three terrorists in village of Shupiyan district of Jammu and Kashmir. This group had targeted polling officials just a day 
prior. Major Mukund acted swiftly by deploying troops in an effective cordon and simultaneously evacuated civilians from 
the target house. 

Major Mukund personally led the demolition team and valiantly demolished the target house fearlessly while 
exposed to terrorist fire. This aggressive action forced the terrorists to shift their position to an outhouse in the compound. 

Major Mukund along with his buddy displaying raw courage chased the terrorists and closed in to the terrorists 
hiding in the outhouse. The officer lobbed a grenade inside the cement outhouse killing one terrorist instantaneously while he 
was himself in the open. Another terrorist present in the outhouse opened a burst of auto fire thereby seriously injuring Major 
Mukund. Although bleeding profusely, unmindful of his grave injury and displaying most conspicuous bravery the officer 
crawled ahead, fired and neutralized the second terrorist. The elimination of terrorist by Major Mukund restored faith of 
public in democracy and the Indian Army. The elimination of the District Commander dealt a body blow to the tanzeem. 
Major Mukund Varadarajan was evacuated but succumbed to his injuries. 

Major Mukund Varadarajan exhibited most conspicuous bravery and exemplary leadership and made the supreme 
sacrifice while fighting with the terrorists. 

SURESH YADAV 
OSD to the President 


No. 74-Pres/2014 - The President is pleased to approve the award of the “Shaurya Chakra” to the under mentioned 
persons for the acts of gallantry:- 

1. 5048243X LANCE NAIK BHARAT KUMAR CHHETRI, 3/l ST BATTALION THE GORKHA RIFLES 

(Effective date of the award: 05 September, 2013) 

At 0300 hours on 05 September 2013, a Pakistani ‘Border Action Team’ comprising four terrorists and four regular 
Pakistani soldiers attempted to raid the tactically significant ‘Abdul Hut’ post along the Line of Control in Jammu and 
Kashmir. The Pakistani Team was detected through a Hand Held Thermal Imager and tracked. Lance Naik Bharat Kumar 
Chhettri manning the Rocket Launcher fearlessly stood in the open displaying nerves of steel and mastery over the weapon, 
fired a High Explosive rocket at the column, hitting the raid party. The raid party immediately scattered. The terrorist group 
was tracked till 0500 hours, when it was again engaged. L/Nk Bharat sensed that the column could escape and disregarding 
the personal danger to himself, gallantly manoeuvered to a better firing position under effective enemy fire. His second round 
fired from an open position also found its mark. His bravery and raw courage under fire, steely nerves and field craft ensured 
that the enemy’s raid was foiled with one foreign terrorist and one Pakistani Havildar was killed which was confirmed by 
own intelligence agencies. 

Lance Naik Bharat Kumar Chhetri displayed outstanding raw courage, audacity, and total disregard to personal 
safety in face of the enemy while fighting with the terrorists. 

2. 4368146K NAIK ANSAIGRA BASUMATARY, 5 th BATTALION THE ASSAM REGIMENT 

(Effective date of the award: 22 September, 2013) 

On 22 September 2013 three ambushes were deployed to cover the infiltration route of terrorists. Naik Ansaigra 
Basumatary was deployed in an ambush at Guchhi III in the Lashdat Nar Area of Kupwara district of Jammu and Kashmir. 
At 0655 hours on 23 September 2013 the ambush party observed some suspicious move at about 200 metre ahead. The entire 
ambush party was alerted. Terrorists move was continuously tracked. When the terrorists were around 20 metres away, the 
ambush was sprang with bravery and disregarding personal safety. There was a prolonged exchange of automatic, AK-47 and 
Under Barrel Grenade Launcher fire between the ambush party and the terrorists. Naik Ansaigra displaying courage brought 

Part I— Sec. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 15, 2014 (KARTIKA 24, 1936) 


1253 


down heavy volume of accurate Light Machine Gun fire on the terrorists which resulted in the elimination of three terrorists 
and recovery of large amount of warlike stores. 

Naik Ansaigra Basumatary, thus demonstrated dauntless courage, conspicuous bravery, presence of mind, while 
fighting with the terrorists. 

3. JC-539962H SUBEDAR PRAKASH CHAND, 8™ BATTALION THE KUMAON REGIMENT (POSTHUMOUS) 

(Effective date of the award: 28 October, 2013) 

On the night of 28 October 2013, Subedar Prakash Chand was leading an anti infiltration patrol from Bhim post to 
Kaman post at Baramulla district of Jammu and Kashmir. At about 0015h, the patrol was fired upon from across the LOC 
with heavy volume of Small Arms, Under Barrel Grenade Launcher and Rocket Propelled Grenades. Subedar Prakash Chand 
in a swift action ordered the patrol to adopt lying position and with unparalleled gallantry engaged the location from where 
heavy firing was causing damage and danger to his team. While bringing his own men to safety, Subedar Prakash Chand 
sustained a splinter injury on his right thigh. Bleeding profusely with grievous injury the JCO bravely continued firing till he 
received a fatal splinter injury on his head. Subedar Prakash Chand fought valiantly till his last breath befitting the highest 
traditions of Indian Army. 

Subedar Prakash Chand displayed conspicuous gallantry beyond call of duty, indomitable courage and selfless 
devotion and made the supreme sacrifice while fighting with the terrorists. 

4. IC-72726Y MAJOR SATNAM SINGH, THE CORPS OF ENGINEERS / 

15™ BATTALION THE ASSAM RIFLES 


(Effective date of the award: 09 December, 2013) 

On 09 December 2013, Major Satnam Singh received information regarding six heavily armed KNF(N) terrorists 
hiding in the general area Nepali Khuti II at Thoubal district of Manipur. While searching, own scouts came under heavy and 
effective fire pinning down the entire party. With utter disregard to personal safety Major Satnam gallantly rushed forward 
with his buddy Hav Navindra across the open ground disregarding his own vulnerability. The officer directed his buddy to 
provide suppressive fire and closed in with one hardcore terrorist and eliminated him at close range. The gallant act by the 
officer resulted in elimination of two and injuring one hardcore terrorist in the ensuing gun battle with 21 PARA (Special 
Forces) and recovery of huge cache of arms and ammunition. 

Major Satnam displayed exemplary leadership, indomitable valour, courage and gallantry in 
eliminating/apprehending hardcore terrorists with arms and ammunition. 

5. IC-64002M MAJOR ABHISHEK KUMAR, THE PUNJAB REGIMENT / 

22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 


(Effective date of the award: 13 January, 2014) 

On 02 October 2013, Major Abhishek exhibited unmatched leadership and professional competence by personally 
disarming and apprehending a local terrorist in close combat in a village of Sopore district of Jammu and Kashmir. 
Interrogation of the individual revealed presence of one more terrorist in another village of sopore district, who was later 
apprehended personally by the officer on 11 October 2013. 

On 13 January 2014, based on input regarding presence of terrorists in village of Sopore, Major Abhishek Kumar 
established effective cordon of the target house. At 1335 hrs, during search, terrorists fired indiscriminately from the target 
house and injured Sowar Sidheswar Pradhan. Officer retaliated by aimed fire, pinned down terrorists and pulled the injured 
officer to the safety point. The officer showing utter disregard for his personal safety, raw courage, tactical acumen, crawled 
forward under heavy fire and eliminated one terrorist. At the same moment second terrorist fired and tried to escape. Inspite 
of heavy volume of fire directed onto him, officer closed in and eliminated him from close range. Two terrorists were killed 
personally by Major Abhishek which were later identified as dreaded terrorists of Jaish-e-Mohammad. 

Major Abhishek Kumar, demonstrated indomitable courage, conspicuous gallantry and exhibiting outstanding 
leadership while eliminating two hard core terrorists. 

6 . IC-65352L MAJOR MANOHAR SINGH BHATI, SENA MEDAL, THE PARACHUTE REGIMENT / 

31 st BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 


(Effective date of the award: 24 February, 2014) 

Major Manohar Singh Bhati was the team commander of 31 Rashtriya Rifles attached with 18 Rashtriya Rifles 
tasked for search and destroy operations in General Area Daradpura of Jammu and Kashmir on 24 February 2014. 

1254 


THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 15, 2014 (KARTIKA 24, 1936) 


[Part I—Sec. 1 


The officer meticulously planned the operation, led the team personally and displaying raw courage established 
contact with a terrorist hideout deep in the jungles, in waist-deep snowbound conditions. Unmindful of personal safety, he 
charged and killed one terrorist at point blank range. The terrorists retaliated with heavy fire on his team. Sensing the grave 
danger to his comrades and the need to maintain contact, the officer displaying courage, bold audacity, ice-cold nerves and 
concern for the safety of his team, fearlessly charged the remaining terrorists and shot down a second terrorist. 

Seeing the daring courage of the officer another terrorists broke ranks and ran directly into the waiting ambushes, 
sited personally by the officer. The action of the officer was instrumental which resulted elimination of five hardcore foreign 
terrorists in the operation and destroyed the Lashkar-e-Toiba network in Lolab. 

Major Manohar Singh Bhati, displayed raw courage, dogged determination, conspicuous valour and exemplary 
leadership beyond the call of duty resulting him in personally eliminating two hardcore terrorists. 

7. IC-73277F MAJOR VISHAL SINGH RAGHAV, RAJPUT ANA RIFLES / 1 8 th BATTALION THE RASHTRIYA 

RIFLES 


(Effective date of the award: 24 February, 2014) 

Major Vishal Singh Raghav is the Company Commander at Markul since 01 November 2012. The officer has 
established an effective intelligence network. 

On receipt of information of presence of terrorist in Dardpura Forest of Jammu and Kashmir on 24 Feb 2014, Major 
Vishal Singh Raghav led a patrol for searching of the terrorists in the snow bound forest. While the patrol was moving uphill 
in waist deep snow clad forest, it came under volley of terrorists fire from a very close range. Major Vishal despite grave 
danger displayed courage and maintained ice cool nerves and retaliated. He promptly manoeuvred his team and blocked the 
escaping terrorists. Under intense hostile fire with total disregard to his personal safety, he closed in with terrorists and 
neutralised one terrorist and incapacitated another. Though the terrorists outnumbered the patrol party, he displayed 
exceptional bravery and prevented terrorists breaking contact. He called for additional troops and guided them to the 
encounter site to ensure dissipation of the entire group of foreign terrorists. Throughout the operation. Major Vishal gallantry 
led his team, maintained contact with terrorists, sited and guided fire on terrorists which resulted in elimination of seven hard 
core foreign terrorists of Lashkar-e-Toiba. 

Major Vishal Singh Raghav showed initiative, exceptional courage, exemplary leadership and camaraderie, while 
eliminating hard core foreign terrorists of Lashkar-e-Toiba. 

8 . LIEUTENANT COMMANDER MANORANJAN KUMAR (52423 T) (POSTHUMOUS). 

(Effective date of the award: 25 February, 2014) 

Lt Cdr Manoranjan Kumar (52423 T) joined INS Sindhuratna in Jan 12. He was appointed as Watch-Keeping 
Officer (Electrical), Diving Officer and Officer-in-Charge of III rd compartment. 

The submarine sailed on 25 Feb 14 with a crew of 94 personnel embarked onboard for sea examination post 
completion of refit. During the early hours of 26 Feb at about 0530 h, excessive build-up of smoke was reported in the III rd 
compartment which also houses one-half of the submarine’s main batteries. Lt Cdr Manoranjan Kumar, in his capacity as the 
officer-in-charge immediately mobilized all available personnel and damage control assets and commenced valiant effort 
towards controlling the grave emergency. As the ambient temperature in the compartment increased due to heat and as the 
visibility reduced, the officer, unmindful of his personal safety continued to fight the emergency. At one stage, he realised 
that conditions for human survival in the vicinity of damage had deteriorated and he immediately ordered evacuation of his 
team numbering 13 personnel to safer areas thus drastically reducing the number of casualties. He not only did the fire¬ 
fighting himself but also provided extremely vital inputs to the Command Post on the status of damage control and further 
likely implications. He limited the damage to the localised area preventing the spread to the battery compartment below thus 
obviating an extremely dangerous possibility of damage to entire submarine. Survivors have corroborated that by this time 
breathing had become extremely difficult but Lt Cdr Manoranjan continued pushing his crew to safety and fought the 
emergency undeterred. He was last seen fighting the fire/smoke, rather than saving himself. His exemplary effort to douse the 
smoke in extremely hazardous conditions was beyond the call of duty, which ensured survival of 94 crew members and 
safety of submarine. 

Lt Cdr Manoranjan Kumar displayed dogged determination and exceptional courage when heavy fire occurred in the 
3 rd compartment in the submarine and made the supreme sacrifice while saving the 94 crew members in the submarine. 

Part I— Sec. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 15, 2014 (KARTIKA 24, 1936) 


1255 


9. LIEUTENANT COMMANDER KAPISH SINGH MUWAL (52360 Z) 
(POSTHUMOUS) 


(Effective date of the award: 25 February, 2014) 

Lt Cdr Kapish Singh Muwal (52360 Z) joined INS Sindhuratna in Aug 11 and was appointed as the Deputy 
Electrical Officer and Oi/c V th Compartment at the time of the incident. 

The submarine sailed on 25 Feb 14 with a crew of 94 personnel embarked onboard for sea examination post refit. Lt 
Cdr Kapish Singh Muwal was at his post in the Vth compartment when excessive smoke was reported in the III rd 
compartment. On hearing the emergency, he immediately rushed to scene of damage in the Illrd compartment and being the 
senior-most officer present took charge of the fire-fighting team and all available assets. As the Deputy Electrical Officer, he 
had in-depth knowledge of the battery compartment and could appreciate the likely damage an increasing fire could cause to 
the battery compartment below and therefore to the submarine. As the smoke and heat kept increasing, the officer, with 
unparalleled determination and resolve, continued his efforts to douse the fire/smoke while evacuating his team of 13 
personnel’s to safety with the aim of saving as many lives as possible. The officer was last seen fighting to contain the extent 
of damage, even while the compartment was being evacuated. His singular act of preventing the damage from spreading to 
the battery compartment below prevented massive structural damage to the entire submarine and survival of the crew 
comprising of 94 personnel embarked on the submarine. Survivors have corroborated that the officer's bravery in the face of 
danger was characterised by sacrifice, selflessness and courage of the highest order, which ensured safety of the entire 
submarine. 

Lt Cdr Kapish Singh Muwal displayed dogged determination and exceptional courage when heavy fire occurred in 
the 3 rd compartment in the submarine and made the supreme sacrifice while saving the 94 crew members in the submarine. 

10. WING COMMANDER HUVEY UPADHYAYA (25850) FLYING (PILOT) 

(Effective date of the award: 01 March, 2014) 

Wing Commander Huvey Upadhyaya (25850) Flying (Pilot) is from the Helicopter stream and since 26 Nov 12 he is 
on the posted strength of a Cheetal / Cheetah Helicopter Unit that operates in the Siachen Glacier. He has over 3200 hrs of 
accident / incident free flying. 

On 01 Mar 14 at 1140 hrs, when Wg Cdr Upadhyaya was flying an air maintenance sortie to Zulu helipad, he 
received an urgent message from the ATC, stating that an Army ALH helicopter whose ETA was 1105 hrs had not returned 
to Base Camp and was not contactable. Wg Cdr Upadhyaya displayed courage, initiative and high situational awareness in 
reacting to the prevalent situation. He offloaded his helicopter at the helipad and set course in search & rescue of the overdue 
Army helicopter. Undeterred by the fast deteriorating weather and discounting his personal safety, he continued searching for 
the helicopter. He located the wreckage of the crashed helicopter near Kaziranga post at an altitude of 17,600 ft. The terrain 
of the crash site was undulating, mired by deep crevasses covered with soft snow and had a high slope gradient. The strong 
winds prevalent at that time made landing the helicopter in the area an extremely difficult task. Even a delay of five minutes 
would have led to closure of the weather window and the rescue opportunity would have been lost. This would have led to 
certain death of the pilots of the crashed helicopter due to extreme cold, high altitude, shock and injuries. Exhibiting utmost 
courage and exceptional flying skills, he landed his helicopter in between the crevasses near the crash site. While on partial 
power, he hovered his helicopter ensuring that edge of the helicopter ski was in light contact with the soft snow and rescued 
the injured pilots. Throughout this operation, he was under constant threat of enemy observation. Even a slight mishandling 
of helicopter controls during the operation would have led to a catastrophic accident. Through his valiant act under trying and 
near impossible conditions, he saved the lives of two army pilots and accentuated the spirit of jointmanship. 

Wing Commander Huvey Upadhyaya displayed exceptional courage, resolute determination and extraordinary 
flying skills, while saving the lives of two army pilots. 

11. 3005411L SEPOY VIKRAM, THE RAJPUT REGIMENT / 44™ BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 
(POSTHUMOUS) 


(Effective date of award 25 April, 2014) 

On 25 April 2014, Sepoy Vikram was part of an operation in Village of Shupiyan district of Jammu and Kashmir. 
As Major Mukund Varadarajan’s buddy, Sepoy Vikram assisted the officer in preparation and placing of charges in the target 
house. Sepoy Vikram repeatedly exposed himself to danger as he provided security to the officer. 

By about 1800 hours, the terrorists were confined to an outhouse with difficult stand-off access. Displaying courage 
and with resolve, Sepoy Vikram accompanied the officer as the duo crawled to the outhouse. As Major Mukund Varadarajan 
was injured in the process of eliminating two terrorists, Sepoy Vikram threw caution to the winds. Displaying camaraderie 
and an acute sense of mission orientation, he jumped ahead of the officer while calling for his evacuation. Thus, the brave 
jawan willfully placed himself in harm’s way. 

1256 


THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 15, 2014 (KARTIKA 24, 1936) 


[Part I—Sec. 1 


The third terrorist, sensing threat, fired indiscriminately injuring Sepoy Vikram. The resolute jawan held on despite 
his injuries and shot the terrorist at close quarters as he tried to escape. In the second exchange of fire, Sepoy Vikram 
received a Gun Shot Wound to the head and neck and succumbed on the spot. 

Sepoy Vikram displayed conspicuous gallantry beyond and above the call of duty, indomitable courage and selfless 
devotion much beyond of his age and service and made the supreme sacrifice while fighting with the terrorists. 

12. 5352474K RIFLEMAN PREM BAHADUR ROKA MAGAR, 2/4™ BATTALION THE GORKHA RIFLES 

(Effective date of the award: 10 May, 2014) 

On 09 May 2014, being member of ambush located at LOI-22 in the Baghialdara Nalla at Punch District of Jammu 
and Kashmir, Rifleman Prem Bahadur Roka Magar was entrusted with guarding one of the likely infiltration routes of the 
terrorist detected through HHTI dets located at Kalas OP. 

At 0230 hours on 10 May 2014 contact was established with the terrorists and fire fight ensued. As the terrorist 
scattered, one terrorist moved close to his ambush party. During the fire fight. Rifleman Prem thinking the terrorist as his 
buddy called for him. The terrorist did not respond and slowly turned his weapon towards him, Rifleman Prem courageously 
caught the muzzle on the terrorist’s weapon while the terrorist opened fired and emptied his magazine. A hand to hand 
combat ensued between the two and Rifleman Prem then punched the terrorist on his face and pushed him to the Nalla. 
During this unarmed combat. Rifleman Prem had dropped his weapon. Realizing that the terrorist might escape, with 
complete disregard to personal safety and using his presence of mind, the NCO threw a grenade on to the fleeing terrorist 
which injured him on his leg. The grenade splinter immobilized the terrorist which prevented him from escaping across the 
Line of Control. 

Rifleman Prem Bahadur Roka Magar, displayed highest level of bravery, indomitable courage, conspicuous 
gallantry and exhibiting outstanding leadership during hand to hand combat with terrorists and critically injuring the 
terrorists. 


SURESH YADAV 
OSD to the President 


No. 75-Pres/2014 - The President is pleased to approve the award of the “Sena Medal/Army Medal” to the under 
mentioned personnel for the acts of exceptional courage :— 

1. IC-56366K LIEUTENANT COLONEL PAONAM ROMESH SINGH 

THE KUMAON REGIMENT / 50™ BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 

2. IC-63075M MAJOR MANIINDER PAL 

THE GRENADIERS / 29™ BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 

3. IC-63384P MAJOR GAURAV SOLANKI 

4 th BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) 

4. IC-63960N MAJOR SUBHRAPRATIM BOSE 

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES/ 

3 rd BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 

5. IC-64204N MAJOR DUSHYANT POONIA 

ARMY SERVICE CORPS / 55™ BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 

6 . IC-65062N MAJOR KASHISH WADHWA 

THE SIKH REGIMENT / 6™ BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 

7. IC-65667P MAJOR SANJAYA KUMAR 

BRIGADE OF THE GUARDS /21 st BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 

8 . IC-67047X MAJOR RAHUL SINGH 

THE SIKH LIGHT INFANTRY / 19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 
(POSTHUMOUS) 

9. IC-68833H MAJOR SREEKANT R 

THE RAJPUT REGIMENT / 44™ BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 

10. IC-69885L MAJOR PARAG GOMBER 

THE RAJPUT ANA RIFLES / 9™ BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 

Part I— Sec. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 15, 2014 (KARTIKA 24, 1936) 


1257 


11. IC-70439W MAJOR VIKAS KUMAR 

REGIMENT OF ARTILLERY / I st BATTALION THE ASSAM RIFLES 

12. IC-73196F MAJOR HIMANSHU PAREEK 

ARMOURED CORPS / 53 rd BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 

13. IC-73754X MAJOR VIRENDRA SINGH CHANDEL 

THE GRENADIERS / 29™ BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 

14. SS-42879N CAPTAIN RINTOMON THACHIL 

21 st BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) 

15. IC-75916W LIEUTENANT PANKAJ KUMAR 
18™ BATTALION THE MAHAR REGIMENT 

16. IC-76425M LIEUTENANT ABHAY SHARMA 

1 st BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) 

17. JC-540555M SUBEDAR DHYAN SINGH ADHIKARI 

THE KUMAON REGIMENT / 50™ BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 

18. JC-612640N SUBEDAR TEK BAHADUR RANA 

2/4™ BATTALION THE GORKHA RIFLES 

19. 3192105Y HAVILDAR DULI CHAND 

2 nd BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) 

20. 13622406L HAVILDAR WARKADE ASHOK SHANKAR, 

2 nd BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) 

21. 13622568W HAVILDAR SUNIL KUMAR SINGH 

THE PARACHUTE REGIMENT / 18™ BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 

22. 2895600Y NAIK KARTAR SINGH 

THE RAJPUT AN A RIFLES / 18™ BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 

23. 2998440K NAIK SAMIR KUMAR MIDYA 
2 nd BATTALION THE RAJPUT REGIMENT 

24. 4571766P NAIK GOURAB SEN 

18™ BATTALION THE MAHAR REGIMENT 

25. 13623908A NAIK MANILAL DEB BARMA 

9™ BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) 

26. 2608053X LANCE NAIK MOHD FEROZ KHAN 

THE MADRAS REGIMENT / 38™ BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 
(POSTHUMOUS) 

27. 2897845N LANCE NAIK HAMMA RAM 

THE RAJPUT AN A RIFLES / 18™ BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 

28. 13623989L LANCE NAIK DHARMA NAND PANDEY 

THE PARACHUTE REGIMENT /31 st BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 

29. 14439779F LANCE NAIK SANJAY KUMAR 

REGIMENT OF ARTILLERY / 62 nd BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 

30. 15157908W LANCE NAIK V ANTHONY NIRMAL VIJI 

REGIMENT OF ARTILLERY/111 ROCKET REGIMENT (POSTHUMOUS) 

31. 15572631N LANCE NAIK WAGH KAILASH LAHU 

CORPS OF ENGINEERS / 107™ ENGINEER REGIMENT (POSTHUMOUS) 

32. 18003189H LANCE NAIK DEEPAK KUMAR VERMA, 

CORPS OF ENGINEERS / 70™ ENGINEER REGIMENT (POSTHUMOUS) 

33. 2501110W SEPOY JAGDEEP KUMAR 

THE PUNJAB REGIMENT / 22 nd BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 

1258 


THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 15, 2014 (KARTIKA 24, 1936) 


[Part I—Sec. 1 


34. 2502628W SEPOY AJIT KAPOOR 

THE PUNJAB REGIMENT / 22 nd BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 

35. 4367466M SEPOY SENTIREMBA 

5 th BATTALION THE ASSAM REGIMENT 

36. G/5002293K RIFLEMAN CHAMAN LAL 
I st BATTALION THE ASSAM RIFLES 

37. G/5010541K RIFLEMAN PRASANAJIT BAL 
1 st BATTALION THE ASSAM RIFLES 

38. 15164971N GUNNER MOHAMMED EJRAEL SHAIKH 
REGIMENT OF ARTILLERY/111 ROCKET REGIMENT 

39. 15621991W GUARDSMAN SUNIL KUMAR 

BRIGADE OF THE GUARDS /21 st BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES 


SURESH YADAV 
OSD to the President 


No. 76- Pres/2014 - The President is pleased to approve the award of the “Nao Sena Medal/Navy Medal” to 
COMMANDER GOSAVI KAUSTUBH VIJAYKUMAR (03657-K) for the acts of exceptional courage. 


SURESH YADAV 
OSD to the President 


No. 77-Pres/2014 - The President is pleased to approve the award of the “Vayu Sena Medal/Air Force Medal” to the 
under mentioned personnel for the acts of exceptional courage :— 

1. WING COMMANDER ABHYANKAR ANIKET SANTOSH (24497) 

FLYING (PILOT) 

2. WING COMMANDER RAHUL SHUKLA (25845) FLYING (PILOT) 

SURESH YADAV 
OSD to the President 


No. 78 -Pres/2014 - The President is pleased to give orders for publication in the Gazette of India of the names of 
the undermentioned officers/personnel for “Mention in Despatches” received by the Raksha Mantri from the “Chief of the 
Army Staff’ :— 

OPERATION RAKSHAK 

1. IC-62911Y MAJ VIVEK YADUBANSHI, 3/1 GR 

2. IC-63475Y MAJ ANIL KUMAR YADAV, ARMY AVN, 37 (!) R & O FLT 

3. IC-67051A MAJ AMANDEEP SINGH, ASC, 30 RR 

4. IC-70723M MAJ SUSHIL CHAND, ENGRS, 6 RR 

5. IC-72403W MAJ SIDDHARTHA SINHA, 7 GARH RIF 

6. 4078449N NK TRILOK SINGH, 3 GARH RIF 

7. 4078472F NK CHATUR SINGH, 3 GARH RIF 

8. 9104594A NK TILAK RAJ, 17 JAK LI 

9. 4283389X L/NK MANGRA ORAON, 15 BIHAR 

10. 4286978Y SEP DHARMENDRA KUMAR YADAV, 15 BIHAR 

11. 4581457A SEP MAGRE RAHUL B HIM RAO, MAHAR, 30 RR 

12. 3009746A SEP PRASHANT KUMAR, RAJPUT, 44 RR 

Part I— Sec. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 15, 2014 (KARTIKA 24, 1936) 


1259 


13. 4201803F SEP AJAY VEER, KUMAON, 50 RR 

14. 2502449W SEP JOGINDER SINGH MANHAS, PUNJAB, 53 RR 

15. 4088524A RFN RAJESH SINGH, 3 GARH RIF 

16. 1377197IF RFN ARVIND PARIHAR, JAK RIF, 3 RR 

17. 2703346N GDR UMRAV GURJAR, 5 GRENADIERS 

18. 15619678M GDSM RAM LAL MEENA, GUARDS, 21 RR 

19. 13627254Y PTR GOVIND SINGH, PARA, 18 RR (POSTHUMOUS) 

20. 15176479P GNR ANIL SINGH BHADWAL, ARTY, 18 RR 

21. 15498789Y SWR SIDHESWAR PRADHAN, ARMD, 22 RR 
OPERATION MEGHDOOT 

1. 15427804Y NK GURSEWAK SINGH, AMC, 328 FD HOSP (POSTHUMOUS) 

OPERATION RHINO 

1. IC-63148N MAJ KUSHVIR NANDA, 2 RAJPUT 

2. 4374618L SEP DIPAKDEKA, 2 ASSAM 

3. G/5005610L RFN M THANGBOY HAOKIP, 33 AR 

OPERATION HIFAZAT 

1. 3407567P SEP RAJVINDER SINGH, 18 SIKH 

SURESH YADAV 
OSD to the President 


No. 79-Pres/2014 - The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned 
Officers of Tamil Nadu Fire & Rescue Services :— 

i) Shri Gurusamy Subramanian 
Fireman 

Tamil Nadu 

ii) Shri Kasi Pandian Arunachala Pandian 
Fireman 

Tamil Nadu 

2. On dated 23.11.2013 at 05.55 hrs, a rescue call was received at the Control Room, Rajapalayam Fire & Rescue 
Services Station about the collision of a State Government bus with a Private bus Sri Jai Bharath on the route Rajapalayam to 
Thenkasi Road, near Moolakarai Vinayagar Kovil. Immediately crew with one Fire Tender headed by Shri S. Paramasivam, 
Station Officer rushed to the spot. On reaching at the scene of incident crew seen a private bus inside a well of 50 feet depth. 
The bus was upside down in the well and the passengers inside the bus were screaming for help. Fireman G. Subramanian 
and K. Arunachala Pandian knowing fully that the well had no steps and the possibility of presence of venomous snakes 
inside the well, entered into the well without caring for their own lives with the help of ropes. On reaching the bus they got 
into the bus through window and found that three women and two men were in a state of deep shock and screaming for help. 
They rescued three women and two men one by one with the help of rescue knots. They also rescued the dead body of the 
driver. 


3. Fireman, Shri Gurusamy Subramanian and Shri Kasi Pandian Arunachala Pandian, thus, displayed conspicuous 
gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order. 

4. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for 
Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 23.11.2013. 


SURESH YADAV 
OSD to the President 

1260 


THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 15, 2014 (KARTIKA 24, 1936) 


[Part I—Sec. 1 


No. 80-Pres/2014 - The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2014 to award the 
President's Fire Service Medal for Distinguished Service to the under mentioned officers :— 

1. SH. RAJINDER KUMAR HAK 
JOINT DIRECTOR 
JAMMU & KASHMIR 

2. SHRI LOKESH B. MUTTAPPA 
ASST. FIRE STATION OFFICER 
KARNATAKA 

3. SHRI RAGHAB MALLICK 
FIREMAN 

ODISHA 

4. SHRI ARBIND KUMAR 
ASST. COMMANDANT (FIRE) 

C.I.S.F., M.H.A. 

5. SHRI GIAN CHAND 

ASST. SUB-INSPECTOR (FIRE) 

C.I.S.F., M.H.A. 

6. SHRI SANTOSH KUMAR 
HEAD CONSTABLE (FIRE) 

C.I.S.F., M.H.A. 

2. These awards are made under Rule 3 (ii) of the rules governing the award of President’s Fire Service Medal for 
Distinguished Service. 


SURESH YADAV 
OSD to the President 


No. 81-Pres/2014 - The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2014 to award the Fire 
Service Medal for Meritorious Service to the under mentioned officers :— 

1. SHRI RAMESH CHANDRA KALITA 
STATION OFFICER 

ASSAM 

2. SHRI UMESH CHANDRA DEKA 
SUB-OFFICER 

ASSAM 

3. SHRI NRIPENDRA CHANDRA KALITA 
LEADING FIREMAN 

ASSAM 

4. SHRI R.M. DHODI 
SUB-OFFICER 

DADRA &NAGAR HAVELI 

5. SHRI S.C. PATEL 
DRIVER 

DADRA &NAGAR HAVELI 

6. SHRI AMRATLAL KARSAN VALA 
ASST. DIVISIONAL FIRE OFFICER 
DAMAN & DIU 

7. SHRI SATYAPAL SINGH BHARDWAJ 
ASSTT. DIVISIONAL OFFICER 
DELHI 

8. SHRI ANUP SINGH 
LEADING FIREMAN 
DELHI 

Part I— Sec. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 15, 2014 (KARTIKA 24, 1936) 


1261 


9. SHRI AMRESH PAL 
LEADING FIREMAN 
DELHI 

10. SHRI ARJUN SHANKAR PARAB 
SUB-OFFICER 

GOA 

11. SHRI BHALCHANDRA G. VELIP 
LEADING FIREFIGHTER 

GOA 

12. SHRI RAMA DAMODAR NAIK 
DRIVER OPERATOR 

GOA 

13. SHRI ROMESH CHANDER RAIN A 
ASSTT. DIRECTOR 

JAMMU & KASHMIR 

14. SHRI VIJAY KUMAR BHAT 
STATION OFFICER 
JAMMU & KASHMIR 

15. SHRI MAHAN AND SINGH 
ASST. DIVISIONAL FIRE OFFICER 
JHARKHAND 

16. SHRI RISHI KUMAR TIWARI 
LEADING FIREMAN DRIVER 
JHARKHAND 

17. SHRI RAM ANN AGOWD A HANUMAIAH 
DISTRICT FIRE OFFICER 
KARNATAKA 

18. SHRI SHANTKUMARCHARI SHANKARACHARI 
FIRE STATION OFFICER 

KARNATAKA 

19. SHRI SHIVARUDRAPPA VEERANANJAPPA 
ASST. FIRE STATION OFFICER 
KARNATAKA 

20. SHRI KISHORKUMAR 

ASST. FIRE STATION OFFICER 
KARNATAKA 

21. SHRI P.R. SUMMON 

FIREMAN DRIVER-CUM-PUMP OPERATOR 
KERALA 

22. SHRI MADHUSOODANAN NAIR. G 
LEADING FIREMAN 

KERALA 

23. SHRI P. S. SREE KISHORE 
LEADING FIREMAN 
KERALA 

24. SHRI P.K. SARACHANDRA BABU 
LEADING FIREMAN 

KERALA 

25. SHRI RANJIT SINGH WAHENGBAM 
SUB OFFICER 

MANIPUR 

1262 


THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 15, 2014 (KARTIKA 24, 1936) 


[Part I—Sec. 1 


26. SHRI STRONGER NONGREM 
STATION OFFICER 
MEGHALAYA 

27. SHRI BINOY KUMAR MEDHI 
LEADING FIREMAN 
MEGHALAYA 

28. SHRI UGRASEN SAI 
ASSTT. STATION OFFICER 
ODISHA 

29. SHRI PRAVAKAR SAHOO 
ASSTT. STATION OFFICER 
ODISHA 

30. SHRI SURENDRA NATH GADAPALA 
ASSTT. STATION OFFICER 
ODISHA 

31. SHRI SRIKANTA TAREI 
HAVILDAR MECHANIC 
ODISHA 

32. SHRI B HR AM ARAB AR SETH 
LEADING FIREMAN 
ODISHA 

33. SHRI SRINIVASAN MURALIDARAN 
STATION OFFICER 

TAMIL NADU 

34. SHRI RAMASAMY ANN AM ALAI 
FIREMAN DRIVER 

TAMIL NADU 

35. SHRI PALANIYAPPAN MURUGESAN 
FIREMAN 

TAMIL NADU 

36. SHRI NANDA LAL DAS 
STATION OFFICER 
TRIPURA 

37. SHRI BABUL DEBNATH 
SUB OFFICER 
TRIPURA 

38. SHRI RAM SANEHI 
CHIEF FIRE OFFICER 
UTTAR PRADESH 

39. SHRI SATYAPAL SINGH 
CHIEF FIRE OFFICER 
UTTAR PRADESH 

40. SHRI RAJA BAX SINGH 
LEADING FIREMAN 
UTTAR PRADESH 

41. SHRI HARI SINGH YADAV 
LEADING FIREMAN 
UTTAR PRADESH 

42. SHRI PURAN CHANDRA SHARMA 
FIRE STATION OFFICER 
UTTARAKHAND 

Part I— Sec. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 15, 2014 (KARTIKA 24, 1936) 


1263 


43. SHRI HAREESH CHANDRA 
F.S. DRIVER 
UTTARAKHAND 

44. SHRI SUDHABINDU SIKDAR 

FIRE ENGINE OPERATOR CUM DRIVER 
WEST BENGAL 

45. SHRI PRAN KRISHNA SAHA 

FIRE ENGINE OPERATOR CUM DRIVER 
WEST BENGAL 

46. SHRI SUDHIR DIGAMBER INGLE 
COMMANDANT (FIRE) 

C.I.S.F., M.H.A. 

47. SHRI C. NATARAJAN 

ASST. SUB-INSPECTOR (FIRE) 

C.I.S.F., M.H.A. 

48. SHRI HAMBIR SINGH 
HEAD CONSTABLE (FIRE) 

C.I.S.F., M.H.A. 

49. SHRI RAJKISHOR PRASAD SINGH 
ASST. FIRE OFFICER 

ONGC, M/O PET. & N. GAS 

50. SHRI RAMANBHAI KHODABHAI BHUNATAR 
CHIEF FIREMAN 

ONGC, M/O PET. & N. GAS 

2. These awards are made under Rule 3 (ii) of the rules governing the award of Fire Service Medal for Meritorious 

Service. 


SURESH YADAV 
OSD to the President 


No. 82-Pres/2014- The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2014 to award the President’s 
Tatrakshak Medal for Distinguished Service to the undermentioned officers :— 

(i) Inspector General Kuldip Singh Sheoran, TM (0089-C) 

(ii) Deputy Inspector General Mohinder Singh Dangi, TM (0025-E) 

2. The President’s Tatrakshak Medal for Distinguished Service award is made under Rule-4(iv) of the rules 
governing grant of the President’s Tatrakshak Medal for Distinguished Service. 

SURESH YADAV 
OSD to the President 


No. 83-Pres/2014-The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2014 to award the Tatrakshak 
Medal for Gallantry to Commandant Arunabh Bose (0399-E). 

CITATION 

Commandant Arunabh Bose (0399-E) joined the Indian Coast Guard on 10 July 1994. 

2. On 14 September 2013, MT Aquarius Wing, a Very Large Container Cargo (VLCC), in coordination with Coast 
Guard, picked up 11 Indian fishermen from their sinking boat. On direct passage to Japan, the VLCC agreed to handover the 
fishermen to Coast Guard, provided it was done at the earliest. Due to large draught, the vessel could not come closer than 22 
NM from Kochi. Indian Coast Guard Ship C-134, which had sailed out to pick up the fishermen could not sustain the rough 
sea and bad weather. The weather was not conducive for normal flying either. Meanwhile, the VLCC was getting delayed 
and was unwilling to wait any longer and the dilemma for Coast Guard operations team was getting complicated. Despite bad 
weather, it was decided to attempt rescue through a Chetak helicopter by an experienced pilot. 

1264 


THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 15, 2014 (KARTIKA 24, 1936) 


[Part I—Sec. 1 


3. The officer took the responsibility and got airborne with his crew. The Chetak experienced bad weather i.e., rain, 
low clouds, poor visibility and strong winds. With great flying skills and courage, Commandant Arunabh Bose tackled the 
weather and located the VLCC. Despite unfavorable winds, obstructions and a large camber on the deck of VLCC, he safely 
landed on the VLCC, picked up 02 fishermen in his first trip and dropped them at Kochi. Considering the task of picking 
another 09 fishermen the officer changed the helicopter configuration to ‘passenger’ from ‘SAR’ at Kochi. Again braving the 
odds the officer landed on the VLCC and picked up 05 of the remaining 09 fishermen and ferried them to Kochi, leaving the 
winch operator behind. In the last trip he picked up the remaining 04 fishermen alongwith the winch operator and landed 
back at Kochi safely. 

4. The exceptional courage, skill, situational awareness, discipline and leadership displayed by the officer in 
extremely difficult flying and landing conditions resulted in rescue of 11 Indian fishermen and brought laurels to the service. 

5. Commandant Arunabh Bose (0399-E) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak 
Medal (Gallantry). 

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11 (i) of the rules governing grant of Tatrakshak 
Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel 
who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award. 

SURESH YADAV 
OSD to the President 


No. 84-Pres/2014- The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2014 to award the Tatrakshak 
Medal for Gallantry to Deputy Commandant Suvrojyoti Roy (0679-Q). 

CITATION 

Deputy Commandant Suvrojyoti Roy (0679-Q) joined the Indian Coast Guard on 26 June 2006. 

2. The officer assumed Command of Indian Coast Guard Ship C-148 on 05 June 2013. He played major role in 
apprehension of 16 bandits onboard ‘MT Pratibha Bheema’ on 07 March 2014 off Goa Coast. 

3. C-148 arrived at scene of action at about 0910 hrs on 07 March 2014 and boarded ‘Pratibha Bheema’. Deputy 
Captain of Ports had informed sighting of 12-15 persons onboard derelict vessel. However, no person could be traced after 
thorough search of the upper decks /bridge. The inner compartments were all unlit and pitch dark. The number of personnel 
onboard, their motive and carriage of fire Arms was also not known. Realizing the criticality of situation the officer requested 
Headquarters to depute Commanding Officer C-133 to take over Temporary Command of C-148, to enable him to handle 
operations onboard tanker as he had experience from previous Boarding Operations. 

4. Under leadership of Deputy Commandant Suvrojyoti Roy, boarding party taking calculated risk, moved in pairs 
with torches in hand, hailing intruders to surrender. The first person was apprehended in the alleyway in darkness who 
revealed that there were two groups of eight persons each onboard, operating since last 02 days. Subsequently, on arrival of 
Coastal Security Police, the officer undertook joint operations to flush out nab the remaining brigands. After nearly 03 hours 
search operations 16 brigands were flushed out and apprehended. The officer displayed exemplary courage, professional 
competence and able presence of mind in taking charge of the situation resulting in successful and incident free operation. 

5. Deputy Commandant Suvrojyoti Roy (0679-Q) has accredited himself well and therefore he is awarded the 
Tatrakshak Medal (Gallantry). 

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11 (i) of the rules governing grant of Tatrakshak 
Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel 
who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award. 

SURESH YADAV 
OSD to the President 


No. 85-Pres/2014- The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2014 to award the Tatrakshak 
Medal for Gallantry to Assistant Commandant Ajay Choudhary (0830-L). 

CITATION 

Assistant Commandant Ajay Choudhary (0830-L) joined the Indian Coast Guard on 21 December 2009. 

2. On 08 December 2013, due to Cyclone ‘Madi’ in Bay of Bengal, Indian Coast Guard Ship Rajtarang enroute from 
Kolkata to Chennai was directed to enter Kakinada. At 0200 hours on 10 December 2013, the ship received message of a 

Part I— Sec. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 15, 2014 (KARTIKA 24, 1936) 


1265 


medical emergency onboard a Chinese cargo vessel, ‘MV Shadong’ off Krishnapatnam. The ship sailed with despatch by 
0330 hours to undertake the mission at short notice in dark hours under cyclonic/challenging conditions. 

3. The ship effected rendezvous with the Chinese vessel at 0800 hours on the same date. Assistant Commandant 
Ajay Choudhary took the responsibility of leading the Medical Evacuation team. The weather condition were extremely 
adverse during the day due to prevailing cyclonic condition with sea states 5-6 and swells of 4-5 metres. The wind speeds 
were 30-35 knots and gusting upto 40 knots. In those challenging conditions, the Rubber Inflatable Boat (RIB) was lowered. 
With scant regard to the personal safety, the officer led his team to accomplish the mission. 

4. In the prevailing weather conditions, the handling of the boat was proving to be extremely difficult as the boat 
was getting tossed up by the heavy swells. However against all the odds, the officer manoeuvred the boat to reach the 
merchant vessel. The merchant vessel, being at ballast was also experiencing heavy roll and it was difficult to go alongside. 
The officer displayed remarkable seamanship acumen and boat handling ability to go alongside ‘MV Shadong’ safely. Once 
alongside, the RIB was swaying up and down in the heavy swell. But, the team managed to embark the casualty onboard 
safely and returned back to the ship. After embarking CG ship, the casualty was administered first aid. The entire gruelling 
operation took two hours to complete and one precious life was saved. The temperament and risk taking abilities displayed by 
the officer during the mission was well beyond the call of his duty. 

5. Assistant Commandant Ajay Choudhary (0830-L) has accredited himself well and therefore he is awarded the 
Tatrakshak Medal (Gallantry). 

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11 (i) of the rules governing grant of Tatrakshak 
Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel 
who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award. 

SURESH YADAV 
OSD to the President 


No. 86-Pres/2014-The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2014 to award the Tatrakshak 
Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers :— 

(i) Deputy Inspector General Naresh Kumar Kaul (0204-M) 

(ii) Deputy Inspector General Kalpit Dikshit (0237-M) 

2. The Tatrakshak Medal (Meritorious Service) award is made under 11 (ii) of the rules governing grant of 
Tatrakshak Medal for Meritorious Service. 


SURESH YADAV 
OSD to the President 


No. 87-Pres/2014- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer 
of Uttar Pradesh Police. 

NAME & RANK OF THE OFFICER 

Shri Abhay Narain Shukla 

Inspector 

Statement of service for which the decoration has been awarded 

On 22.06.2007, information about the presence of dreaded Pakistan trained terrorists of HUJI namely Jalaluddin and 
Naushad carrying lethal weapons and high explosives in Aminabad area of Lucknow city was received. They were to board a 
bus from Kaisarbagh bus stand in the night. Two teams under the leadership of Shri Avinash Mishra, Inspector STF and 
Shri B.M. Pal, SI reached Kaisarbagh at around 0015 hrs on 23.06.2007 to nab the terrorists. The first team took position at 
the southern tri-junction in front of the Residency and the other team was placed at the High Court tri-junction. After some 
time two persons carrying bags came by a rickshaw from the CMO office side. They got down the rickshaw. Shri Abhay 
Narain Shukla, Inspr, Shri Dharmesh Kumar Shahi, S.I. and other members of the first team moved cautiously towards them. 
They were exhorted to stop and surrender. One of them suddenly fired on the police party. Fortunately Shri A.N. Shukla, Insp 
& Shri D.K. Shahi, SI had a narrow escape. Both moved cautiously towards them in darkness. Both were within the firing 
range of the terrorists. They showed exemplary courage, sense of duty and also risked their lives. As the terrorist again fired 
on the police party, both the officers responded with controlled and calculated firing in self defence. It was clear by then that 
they were really dreaded terrorists and were armed with lethal weapons. The second team reached the spot for providing 
covering fire, if needed. Taking the advantage of prevailing darkness, using their vast experience Insp. A.N. Shukla and SI 

1266 


THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 15, 2014 (KARTIKA 24, 1936) 


[Part I—Sec. 1 


D.K. Shahi approached towards the terrorists by risking their lives and showing great courage and valour with swiftness 
successfully nabbed both the dreaded terrorists. At that time, one of them was pulling the slide of a pistol and the other was 
taking out a loaded AK-47 from bag with an intention to open fire at the police party. 

The details of recoveries made by the police are as under :— 

1. One rifle AK-47, two magazine and 60 live Cartridges. 

2. One Star Pistol 7.62 bore, 02 live Cartridges and 4 empty shells of 7.62 bore. 

3. High explosive 9 Kg 

4. 10 Detonator 

5. 04 Timer alarm watch with 9 V Battery and wire 

6. 20 Hand Grenade 

In this encounter Shri Abhay Narain Shukla, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to 
duty of a high order. 

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and 
consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23/06/2007. 

SURESH YADAV 
OSD to the President 


mi, HR7T TOU fWI, T^.ani^. 4Al<MK 3 
gfel T33 TTTRFI tmft m 2014 

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, 
N.IT. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHT 2014 


DOPGIPF—[ Part I—Sec.I ]—75 Copies. 


www.dop.nic.in